Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 420

Rīgā 1998.gada 27.oktobrī (prot. Nr. 58, 9.§)

Kārtība, kādā Kultūras ministrija akreditētajiem muzejiem piešķir valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus īpašu kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu realizēšanai

Izdoti saskaņā ar Muzeju likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kultūras ministrija akreditētajiem muzejiem (turpmāk - muzeji) piešķir valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus (turpmāk - līdzekļi) īpašu kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu realizēšanai.

2. Mēneša laikā pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam pieņemšanas Kultūras ministrija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē informāciju par līdzekļu kopējo apmēru un valsts kultūrpolitikas prioritātēm līdzekļu saņemšanai, kā arī šo noteikumu 4.punktā minētā pieteikuma iesniegšanas termiņu.

3. Līdzekļu saņemšanas vispārīgie kritēriji ir šādi:

3.1. projekta vai programmas atbilstība valsts kultūrpolitikas stratēģijai;

3.2. projekta vai programmas nozīmība muzeja attīstībā;

3.3. iespēja nodrošināt projekta vai programmas realizācijas profesionālo līmeni un kvalitāti;

3.4. projekta vai programmas izmaksu pamatotība;

3.5. projekta vai programmas realizācijas līdzfinansējums.

4. Lai saņemtu līdzekļus, muzejs iesniedz Kultūras ministrijā muzeja direktora (vadītāja) parakstītu līdzekļu saņemšanas pieteikumu (turpmāk - pieteikums), kurā norādītas šādas ziņas:

4.1. informācija par projekta vai programmas pieteicēju:

4.1.1. muzeja nosaukums;

4.1.2. muzeja juridiskā adrese;

4.2. projekta vai programmas nosaukums;

4.3. projekta vai programmas īstenošanas termiņi;

4.4. pieprasītā finansējuma apmērs.

5. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti:

5.1. muzeja akreditācijas apliecības kopija;

5.2. projekta vai programmas apraksts, kurā norādīta šāda informācija:

5.2.1. nepieciešamības pamatojums;

5.2.2. nacionālās nozīmes pamatojums;

5.2.3. saistība ar muzeja attīstības plānu;

5.2.4. projekta vai programmas izpildes grafiks;

5.2.5. paredzamie rezultāti;

5.2.6. projekta vai programmas ekonomiskais pamatojums;

5.2.7. izmaksu tāme un finansējuma no valsts budžeta un līdzfinansējuma sadale;

5.3. līdzfinansējumu apliecinošs dokuments.

6. Pieteikumus novērtē kultūras ministra apstiprināta ekspertu komisija.

7. Kultūras ministrija mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par līdzekļu piešķiršanu un ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē par to muzeju.

8. Kultūras ministrija slēdz ar muzejiem līgumus par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar likumā "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" noteiktajām prasībām.

Ministru prezidents G.Krasts

Kultūras ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs J.Gaigals

31.10.1998
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.