Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"

Izdarīt likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 7.nr.; 1997, 4., 20.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.panta ceturtajā daļā vārdus "tikai tiesā" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā".

2. Aizstāt 13.panta ceturtajā daļā vārdu "tiesa" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā".

3. Aizstāt 16.pantā vārdus "tiesas ceļā" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā".

4. Aizstāt 21.pantā vārdus "izšķir tiesa" ar vārdiem "izšķir likumā noteiktajā kārtībā".

5. Aizstāt 24.panta sestajā daļā vārdus "tiesas ceļā" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā".

6. Aizstāt 28.pantā vārdus "tiesas ceļā" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā".

7. 29.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punkta otrajā teikumā vārdu "tiesā" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā";

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "īres līgumu" ar vārdiem "vai nepilda citus pienākumus saskaņā ar šīs dzīvojamās telpas īres līgumu";

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ja īrnieks pēc pieteikuma iesniegšanas īrestiesai ir nomaksājis dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem, īrestiesa var lietvedību šajā lietā izbeigt.";

aizstāt līdzšinējā ceturtajā daļā skaitli "3." ar skaitli "2." un uzskatīt to par piekto daļu.

8. 29.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "tiesa" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Prasību tiesā" ar vārdiem "Pieteikumu vai prasību likumā noteiktajā kārtībā".

9. Aizstāt 33.panta otrajā daļā vārdu "tiesa" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā".

10. Aizstāt 34.panta ceturtajā daļā vārdus "tiesas ceļā" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā".

11. Aizstāt 43.pantā vārdu "tiesā" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā".

12. Aizstāt 44.pantā vārdus "tiesas ceļā" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā".

13. Papildināt likumu ar 45.pantu šādā redakcijā:

"45.pants. No dzīvojamās telpas īres attiecībām izrietošo strīdu izskatīšanas kārtība

No dzīvojamās telpas īres attiecībām izrietoši strīdi likumā noteiktajā kārtībā tiek izskatīti īrestiesā un tiesā."

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 14.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 30.oktobrī

13.11.1998