Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

izslēgt pirmās daļas 5.punktu;

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ar nodokli apliek naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus, kā arī attiecīgās prasības un atbildību par minētās kārtības neievērošanu - juridiskajām personām, kas ieved naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, un juridiskajām personām, kam valdījumā ir automobiļu gāzes uzpildes stacijas, kur transportlīdzekļu degvielas s istēmās kā degvielu iepilda naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus."

2. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Nodokļa ieņēmumu sadalījums budžetā

(1) Nodokļa ieņēmumus, izņemot ieņēmumus no šā panta trešajā daļā minētajiem naftas produktiem, sadala šādi:

1) 40 procentus ieskaita valsts pamatbudžetā;

2) 60 procentus ieskaita valsts speciālajā budžetā (Valsts autoceļu fondā).

(2) Valsts autoceļu fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

(3 ) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta otrajā daļā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts speciālajā budžetā (Latvijas Vides aizsardzības fondā).

(4) Latvijas Vides aizsardzības fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā."

3. 17.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdu "Juridiskajām";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Iezīmētos (marķētos) naftas produktus aizliegts izmantot par degvielu mehāniskos transportlīdzekļos vai arī izmantot citādi, nevis par kurināmo. Persona, pie kā atrasti iezīmēti (marķēti) naftas produkti, kurus minētā persona izmanto par degvielu mehāniskos transportlīdzekļos vai arī izmanto citādi, nevis par kurināmo, par izdarīto pārkāpumu atbild saskaņā ar atbilstošiem normatīva jiem aktiem.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja fiziskā vai juridiskā persona nodarbojas ar naftas produktu ražošanu, neievērojot šā likuma nosacījumus, tad atbilstoši šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajām likmēm nenomaksātās nodokļa summas Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā un iekasēt soda naudu divsimt procentu apmērā no nenomaksātās nodokļa summas."

4. Izslēgt pārejas noteikumu 2.punkta 5.apakšpunktu.

5. Papildināt pielikuma 6.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

" --- pārējais:
271112910 ---- specifiskiem pārstrādes procesiem
271112930 ---- ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 271112910.subpozīcijā minētos
  ---- citām vajadzībām:
271112940 ----- ar tīrību vairāk nekā 90%, bet mazāk nekā 99%
271112970 ----- pārējie
271113 -- butāni
271113100 ---- specifiskiem pārstrādes procesiem
271113300 ---- ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 271113100.subpozīcijā minētos
  ---- citām vajadzībām:
271113910 ----- ar tīrību vairāk nekā 90%, bet mazāk nekā 99%
271113970 ----- pārējie
271114000 -- etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns
271119000 -- pārējie
290110100 -- izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo
290123110 --- izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo
290123910 --- citām vajadzībām"

 Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 17.decembrī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 29.decembrī

 

01.01.1999