Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts pārvaldi autopārvadājumu jomā saskaņā ar šo likumu un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu ietvaros atbilstoši savai kompetencei realizē Satiksmes ministrija un valsts autotransporta dienesti.";

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) sadarbojas ar citu valstu pilnvarotām institūcijām starptautisko autotransporta pārvadājumu jomā un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas pasažieru un kravas starptautiskajiem pārvadājumiem."

2. Izslēgt 5.pantu.

3. Aizstāt 6.pantā un 30.panta pirmās daļas 1.punktā un trešajā daļā vārdus "Autotransporta direkcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Satiksmes ministrija" (attiecīgā locījumā).

4. 12.pantā:

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kravas izvietošanas un nostiprināšanas noteikumus izdod Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumus izdod Ministru kabinets."

5. Izteikt 32.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"32.pants. Regulāro maršrutu atklāšana, grozīšana un slēgšana

(1) Regulāros maršrutus (reisus) atklāj vai groza, izsniedzot attiecīgas atļaujas:

1) pilsētas un rajona maršrutiem, - attiecīgi pilsētas dome vai rajona padome;

2) tālsatiksmes un starptautiskajiem maršrutiem, - Satiksmes ministrija."

6. 33.pantā:

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Autoostu izvietojumu un skaitu nosaka attiecīgā pašvaldība.";

izslēgt ceturto daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Autoostu reģistrācijas kārtību un obligāto pakalpojumu sarakstu, kā arī maksimālo robežlīmeni autobusu iebraukšanas un stāvēšanas maksai autoostas teritorijā nosaka satiksmes ministrs."

7. 37.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Līgums par pasažieru pārvadāšanu vieglajos taksometros tiek noslēgts mutvārdos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par pasažieru pārvadāšanu vieglajos taksometros. Pēc pasažiera pieprasījuma vieglā taksometra vadītājam, norēķinoties ar pasažieri, jāizsniedz kvīts.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Noteikumus par pasažieru pārvadāšanu regulāro maršrutu autobusos izdod Ministru kabinets."

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 29.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 6.novembrī

20.11.1998