Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

  Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.) šādus grozījumus:

  1. Papildināt III A sadaļas nosaukumu ar vārdiem "un iestādes".

  2. Papildināt likumu ar 16.2 nodaļu šādā redakcijā:

"16.2 nodaļa
Tiesu sistēmai piederīgas iestādes

106.4 pants. Tiesu sistēmai piederīgas iestādes

(1) Tiesu sistēmai piederīgas iestādes ir:

1) bāriņtiesas;

2) pagasttiesas;

3) īrestiesas;

4) dzimtsarakstu nodaļas.

(2) Tiesu sistēmai piederīgās iestādes darbojas uz speciālu likumu pamata, un to metodisko vadību veic Tieslietu ministrija.

(3) Tiesu sistēmai piederīgās iestādes, veicot tām ar likumu uzliktas funkcijas, ir neatkarīgas, to darbību reglamentē vienīgi likums, un to lēmumi pārsūdzami tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

106.5 pants. Bāriņtiesa

(1) Bāriņtiesa ir tiesu sistēmai piederīga aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura veic arī citas tai ar likumu uzliktas funkcijas.

(2) Bāriņtiesas darbību regulē likums "Par bāriņtiesām un pagasttiesām".

106.6 pants. Pagasttiesa

(1) Pagasttiesa ir tiesu sistēmai piederīga iestāde, kura pagastā veic bāriņtiesas uzdevumus, kā arī citas tai ar likumu uzliktas funkcijas.

(2) Pagasttiesas darbību regulē likums "Par bāriņtiesām un pagasttiesām".

106.7 pants. Īrestiesa

(1) Īrestiesa ir tiesu sistēmai piederīga iestāde, kura kā obligāta pirmstiesas instance izskata visus no dzīvojamās telpas īres attiecībām izrietošus un citus tās kompetencē esošus strīdus.

(2) Īrestiesas darbību regulē Īrestiesu likums.

106.8 pants. Dzimtsarakstu nodaļa

(1) Dzimtsarakstu nodaļa ir tiesu sistēmai piederīga iestāde, kura veic civilstāvokļa aktu - laulības, dzimšanas un miršanas reģistrāciju.

(2) Dzimtsarakstu nodaļas darbību regulē likums "Par civilstāvokļa aktiem".

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 14.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 28.oktobrī

11.11.1998