Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Energoapgādes regulēšanas padome

Rīkojums Nr.51 Rīgā 2001. gada 6. martā

Par sašķidrinātās gāzes maksimālā tarifa apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 84.panta pirmās daļas 2.punktu:

1. Apstiprināt no 2001.gada 6. marta līdz 2001.gada 1.maijam sašķidrinātās gāzes maksimālo tarifu

50 l un 27 l balonos bez piegādes 371 Ls/t

SIA"JUNA GĀZE",

SIA"KUBS-E",

SIA "KALNAKROGS",

SIA "INTER GAZ MT".

2. Sašķidrinātās gāzes realizācijas cenu nosaka Piegādātājs apstiprinātā maksimālā tarifa ietvaros.

3. Tarifs apstiprināts bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis no Lietotājiem tiek iekasēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

4. Noteikt, ka ar 2001. gada 1. maiju ir spēkā ar Energoapgādes regulēšanas padomes 1999. gada 23. novembra rīkojumu Nr.159 apstiprinātie sašķidrinātās gāzes maksimālie tarifi.

Energoapgādes regulēšanas padomes

priekšsēdētāja v.i. J.Dauškāns

06.03.2001