Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.284

Rīgā 1998.gada 4.augustā (prot. Nr.42 8.§)
Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanas metodika
Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 59.pantu
I. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšana

1. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu robežas dabā nosaka un teritoriju plānojumos iezīmē attiecīgo pašvaldību speciālisti pēc saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi.

2. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu sauszemes robežas nosaka pa izteiktām kontūrām dabā, piemēram, ceļiem, meža nogabaliem, kvartālstigām, grāvjiem, elektropārvades līnijām, zemes īpašumu robežām vai pa iedomātu līniju. Ja ir mainījušās zemes īpašuma robežas, aizsargjoslas robežas koriģē.

3. Erozijas apdraudētajās vietās ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas platumu nosaka, ņemot vērā krasta erozijas dinamiku. Minētajās vietās reizi 3–5 gados aizsargjoslas robežas pārskata, nosaka no jauna un iezīmē teritoriju plānojumos.

II. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu apzīmēšana dabā

4. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm (pielikums). Speciālo informatīvo zīmju izvietojumu dabā nosaka un teritoriju plānojumos iezīmē attiecīgo pašvaldību speciālisti.

5. Speciālo informatīvo zīmju izgatavošanu un izvietošanu paredzētajās vietās nodrošina attiecīgā pašvaldība, kas sedz atbilstošos izdevumus no sava vides aizsardzības speciālā budžeta. Par speciālo informatīvo zīmju saglabāšanu ir atbildīgs zemes īpašnieks, nomnieks vai lietotājs.

III. Vides aizsardzības prasības

6. Maģistrālo komunikāciju (piemēram, gāzes vadi un naftas vadi, elektropārvades līnijas) trases plāno ārpus ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslām un nosaka iespējami īsāko pievadu attiecīgajā aizsargjoslā esošajiem patērētājiem.

7. Lai nodrošinātu ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanu atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, teritoriju plānojumos nosaka blīvi apdzīvoto vietu robežas.

Ministru prezidents G.Krasts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā — aizsardzības ministrs T.Jundzis
Pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 4.augusta noteikumiem Nr. 284
Speciālā informatīvā zīme ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu apzīmēšanai

1. Pamatzīme: balts kvadrāts ar noapaļotiem stūriem zaļā ietvarā, zaļa stilizētas ozollapas un viļņu piktogrammas kontūra.

2. Zīmes izmēri:

2.1. pamatzīme — 600 x 600 mm, 300 x 300 mm, 150 x 150 mm, 75 x 75 mm;

2.2. poligrāfiskajos izdevumos — atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāka kā 5 x 5 mm.

3. Zīmes krāsa, ja zīmju izgatavošanai izmanto ALCOR pašlīmējošās plēves, — tumši zaļā 120 560, baltā 120 249.

4. Mēroga siets zīmju projekta tehniskajos zīmējumos — 5 x 5 mm (ja zīmes izmērs ir 150 x 150 mm). 6 mm no zīmes ārējās malas ir 4 mm plats ietvars ar noapaļotiem stūriem. Noapaļojuma iekšējais R ir 10 mm, ārējais R — 14 mm. Piktogrammas taisnās līnijas atrodas ne tuvāk kā 5 mm no ietvara iekšmalas. Piktogrammas veidojumā izmantotas 6 mm, 9 mm, 10 mm platas vai platākas joslas. Attālumi starp joslu taisnajām līnijām — attiecīgi 3 mm, 6 mm, 9 mm un vairāk.

5. Ieteicam ā informatīvo zīmju izgatavošanas tehnoloģija — izgriešana no ALCOR pašlīmējošās plēves vai sietspiedes izmantošana. Ja informatīvās zīmes izgatavo pēc projekta vairumā, ir nepieciešama autoruzraudzība un zīmējums atbilstoši paraugam izgatavojams datorgrafikā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā — aizsardzības ministrs T.Jundzis
08.08.1998