Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.04.2009. - 14.01.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.233

Rīgā 1998.gada 30.jūnijā (prot. nr.34 1.§)
Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām
" 4.panta trešās daļas 2.punktu un 8.pantu

1. Šie noteikumi nosaka dokumentus, kas apliecina, ka persona (ģimene) ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normas, kas piemērojamas sociālā dzīvokļa statusa noteikšanai.

2. Personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina šādi dokumenti:

2.1. trūcīgai personai (ģimenei) — rakstisks sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas (ģimenes) atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam;

2.2. sociāli mazaizsargātai personai (ģimenei):

2.2.1. ģimenei ar trim vai vairāk nepilngadīgiem bērniem — dzīvesvietas izziņa;

2.2.2. ģimenei, kura audzina bērnu invalīdu, — dzīvesvietas izziņa, uzrādot bērna invalīda apliecību;

2.2.3. ģimenei, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi, — dzīvesvietas izziņa, uzrādot pensionāra vai invalīda apliecības;

2.2.4. atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai nav apgādnieka, — dzīvesvietas izziņa;

2.2.5. atsevišķi dzīvojošam invalīdam, kuram nav apgādnieka, — dzīvesvietas izziņa, uzrādot invalīda apliecību;

2.2.6. politiski represētai personai — dzīvesvietas izziņa, uzrādot represētās personas apliecību;

2.3. bārenim, kurš nav nodrošināts ar dzīvojamo platību, — bāriņtiesas vai pašvaldības (līdz 1997.gada 1.janvārim) lēmums par bērna ievietošanu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanas iestādē vai aizbildnības nodibināšanu.

(Grozīts ar MK 14.04.2009. noteikumiem Nr.324)

3. Sociālā dzīvokļa statusu var noteikt dzīvoklim, kura kopējā platība nepārsniedz:

3.1. dzīvoklim, kurā dzīvo vairākas personas, — 20 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo personu;

3.2. vienistabas dzīvoklim, kurā dzīvo viena persona, — 35 m2.

Ministru prezidents G.Krasts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs
22.04.2009