Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 191

Rīgā 1998.gada 26.maijā (prot. nr.26, 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 11.marta noteikumos Nr.91 "Karavīru militārās disciplīnas reglaments"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts aizsardzību" 12.pantu

 

Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 11.marta noteikumos nr.91 "Karavīru militārās disciplīnas reglaments" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 73./74.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1. Karavīru militārās disciplīnas reglaments (turpmāk - reglaments) nosaka militāro disciplīnu un tās nodrošināšanas kārtību Nacionālajos bruņotajos spēkos un citās Aizsardzības ministrijas militārajās struktūrvienībās.

2. Militārā disciplīna ir likumos un citos normatīvajos aktos, militārajos reglamentos un ar komandieru (priekšnieku) pavēlēm un rīkojumiem noteiktās kārtības ievērošana (izpilde) militārajās struktūrvienībās. Militārās disciplīnas ievērošana nodrošina attiecīgo struktūrvienību saliedētību valsts militārajai aizsardzībai."

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Šaujamieročus drīkst lietot tikai ārkārtējos (galējas nepieciešamības) gadījumos, ja ir reāli draudi nodarīt smagus miesas bojājumus komandierim (priekšniekam), citam karavīram vai civilpersonai vai viņus noslepkavot un ja ir izmantotas visas pārējās komandiera (priekšnieka) rīcībā esošās iespējas vai ja apstākļi neļauj izmantot citus ietekmēšanas līdzekļus un pārkāpēja rīcības dēļ nav pieļaujama vilcināšanās."

3. Izteikt 25.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2. papildus šī reglamenta 25.1.apakšpunktā minētajām grupas komandiera tiesībām vada seržants ir tiesīgs piešķirt ārpuskārtas atvaļinājumu - līdz 12 stundām, rotas virsseržants - līdz 24 stundām un vada komandieris - līdz 36 stundām;".

4. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Tīšs militārās disciplīnas pārkāpums ir tāds pārkāpums, ko karavīrs izdarījis ar nodomu vai kuru pieļāvis, apzinoties, ka pārkāpj likumus un citus normatīvos aktus, kā arī apzinoties savas darbības vai bezdarbības kaitīgās sekas."

5. Izteikt 45.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.2.10. miera laikā - atvaļināšana no virsdienesta pirms noteiktā laika, saglabājot instruktora dienesta pakāpi vai bez instruktora dienesta pakāpes saglabāšanas, bet kara laikā - pazeminājums dienesta pakāpē vai instruktora dienesta pakāpes atņemšana;".

6. Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Ja karavīrs izdarījis militārās disciplīnas pārkāpumu disciplināratbildību pastiprinošos apstākļos, kuri noteikti šī reglamenta 43.punktā, viņu var pazemināt amatā, pazemināt dienesta pakāpē, atņemt dienesta pakāpi, atvaļināt no aktīvā dienesta pirms noteiktā laika arī tādos gadījumos, ja viņš agrāk nav disciplināri sodīts."

7. Papildināt 55.2.apakšpunktu un 56.punktu aiz vārdiem "ar vai bez" ar vārdu "instruktora".

8. Papildināt 57.3.apakšpunktu aiz vārda "atņemt" ar vārdu "instruktora".

9. Papildināt 66.punkta pirmo teikumu un 66.2.apakšpunktu aiz vārda "karavīra" ar vārdu "(zemessarga)".

10. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Uzlikt disciplinārsodus šī reglamenta 66.punktā minētajām personām, kā arī ierosināt atņemt viņām tiesības valkāt karavīra (zemessarga) formas tērpu ir tiesīgi garnizonu priekšnieki (komandanti) un par viņiem augstāki priekšnieki disciplinārās varas ietvaros."

11. Izteikt 101.punktu šādā redakcijā:

"101. Ja no aktīvā dienesta atvaļināmais karavīrs kādu iemeslu dēļ nav izcietis viņam uzlikto arestu vai stingro arestu, viņu atvaļina tikai pēc disciplinārsoda izciešanas. Aresta laikā viņš saņem tikai karavīra uzturdevu."

12. Izteikt 103.punkta divus pēdējos teikumus šādā redakcijā:

"Diennakts ārpuskārtas norīkojumos karavīru nedrīkst norīkot nepārtraukti vairākas reizes pēc kārtas. Attiecīgā disciplinārsoda izpildi kontrolē rotas virsseržants un uzskaiti veic vada seržants vai rotas virsseržants."

13. Izteikt 114.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja virsniekam vai instruktoram piemēro disciplinārsodu - brīdinājumu par neatbilstību ieņemamajam amatam, pazeminājumu dienesta pakāpē vai pazeminājumu amatā, jāveic dienesta (disciplinārā) izmeklēšana."

14. Aizstāt 115.punktā vārdus "traucēt ievērot militāro disciplīnu" ar vārdiem "kaitēt militārajai disciplīnai".

15. Izteikt 116.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja karavīram miera laikā piemēro disciplinārsodu - atvaļināšanu no virsdienesta pirms noteiktā laika -, obligāti jāveic dienesta izmeklēšana."

16. Izteikt 129.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Datus par apbalvojumiem un disciplinārsodiem žurnālā ieraksta katram karavīram paredzētajā lapā (sadaļā)."

17. Aizstāt 131.punktā vārdu "atzīmi" ar vārdu "ierakstu". 

Ministru prezidents G.Krasts 

Aizsardzības ministra vietā -
iekšlietu ministrs A.Krastiņš

 

29.05.1998