Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
rezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Privatizācijas aģentūras valdes un tās pilnvarotu institūciju lēmumus, kas aizskar kādas personas intereses, šī persona var pārsūdzēt tiesā."

2. 12. pantā:

papildināt ceturto daļu ar šādu tekstu:

"kā arī noteikt atsevišķu valsts īpašuma objektu privatizācijas nosacījumus.";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"5. Tautsaimniecībai svarīgu infrastruktūras objektu - dabīgo monopolu vai valsts kapitāla daļu - privatizācijas nosacījumos formulējamas šo nosacījumu prasības.

6. Ministru kabinets valsts īpašuma objekta privatizācijas nosacījumus var noteikt vai mainīt, kamēr nav apstiprināti konkrētā valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumi.

7. Ja Ministru kabineta noteiktās valsts īpašuma objekta privatizācijas nosacījumu prasības nav izpildāmas, Privatizācijas aģentūra sagatavo un ministrs, kurš pārrauga valsts īpašuma privatizāciju, iesniedz Ministru kabinetam tiesību akta projektu par privatizācijas nosacījumu prasību grozīšanu."

3. Izteikt 22.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Privatizācijas aģentūra izstrādā konkrētā valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumus, ievērojot Ministru kabineta šā likuma 12.panta kārtībā noteiktos valsts īpašuma objekta privatizācijas nosacījumus, valsts īpašuma objekta stāvokļa vērtējumu un ekspertu atzinumus par tā turpmāko izmantošanu. Privatizācijas aģentūra var ņemt vērā iesniegtos privatizācijas priekšlikumus vai paredzēt šajos priekšlikumos neminētas privatizācijas metodes un paņēmienus, ja tie nav pretrunā ar Ministru kabineta noteiktajiem valsts īpašuma objekta privatizācijas nosacījumiem."

4. Papildināt 23.panta pirmās daļas 11.punktu ar šādu tekstu:

"un Ministru kabineta noteiktā valsts pensiju speciālajam budžetam nododamā kapitāla daļa, kas nav mazāka par 10 procentiem;".

5. Izteikt 40.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Ministru kabineta noteiktā valsts pensiju speciālajam budžetam nododamā kapitāla daļa;".

6. 66.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabineta rīkojums nav jāizdod, ja konkrētais zemesgabals zemesgrāmatā nostiprināts uz valsts vārda, bet šis zemesgabals piekrīt pašvaldībai.";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pašvaldības lēmums nav nepieciešams, ja konkrētais zemesgabals zemesgrāmatā nostiprināts uz pašvaldības vārda, bet šis zemesgabals piekrīt valstij.";

izslēgt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "kopā ar valsts īpašuma objektu, kas atrodas uz šā zemesgabala".

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 2.aprīlī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 16.aprīlī

30.04.1998