Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ārstniecības likumā

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ārstniecības personas sertifikāts - Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības, Latvijas Ārstu biedrības vai Latvijas Medicīnas māsu asociācijas izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē;";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ārstniecības iestādes sertifikācija - ārstniecības iestādes, tās struktūrvienību un materiāltehniskās gatavības atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām reglamentētās sfēras prasībām;";

papildināt 14.punktu pirms vārda "rehabilitācija" ar vārdu "medicīniskā".

2. 9.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) To profesiju sarakstu, kurās strādājošajiem nepieciešamas zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā , apstiprina Ministru kabinets.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

3. Papildināt 16.pantu ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

4. Papildināt 27.pantu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ārstniecības personu specialitāšu sadalījumu pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs nosaka Labklājības ministrija."

5. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Māsas un ārsta palīga profesija".

6. 44.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura ieguvusi medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savas specialitātes nolikumam.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

7. 45.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ārsta palīgs veic šā panta pirmajā daļā minētās darbības, kā arī izmeklē pacientus, diagnosticē slimību un atbilstoši savai kvalifikācijai veic ārstēšanu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

8. Papildināt 53.pantu pēc vārda "ārsts" ar vārdiem "vai ārsta palīgs".

9. Izslēgt 55.panta otro daļu.

10. Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ministru kabinets līdz 1998.gada 1.jūlijam nodrošina šā likuma 56.panta prasību izpildi un nosaka termiņus, kādos pakāpeniski veicama 55.pantā noteikto ārstniecības iestāžu sertifikācija, paredzot to pabeigt līdz 1999.gada 31.decembrim."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 26.februārī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 11.martā

12.03.1998