Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"

Izdarīt likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2., 16./17., 20./21., 34.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 286.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

"32.1 pants. Sabiedriskās organizācijas pārveidošana par politisko organizāciju (partiju)

Lai sabiedrisko organizāciju pārveidotu par politisko organizāciju (partiju), atbilstoši attiecīgās sabiedriskās organizācijas statūtu prasībām ir jāsasauc šīs sabiedriskās organizācijas augstākā lēmējinstitūcija - kopsapulce, kongress vai konference, kurā tiek pieņemts lēmums par sabiedriskās organizācijas pārveidošanu par politisko organizāciju (partiju). Šādu lēmumu var pieņemt, ja sabiedriskās organizācijas statūtos noteiktajā kārtībā par to nobalso ne mazāk kā 200 attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedri - Latvijas pilsoņi.

Pārveidojot sabiedrisko organizāciju par politisko organizāciju (partiju), ir jāievēro visi šā likuma noteikumi, kas reglamentē politisko organizāciju (partiju) dibināšanu.

Pārveidojot sabiedrisko organizāciju par politisko organizāciju (partiju), ir atļauts saglabāt attiecīgās sabiedriskās organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku.

Jaunizveidotā politiskā organizācija (partija) savos statūtos norāda, ka tā ir sabiedriskās organizācijas tiesību un saistību pārņēmēja."

2. Papildināt likumu ar 32.2 pantu šādā redakcijā:

"32.2 pants. Politiskās organizācijas (partijas) pārveidošana par sabiedrisko organizāciju

Lai politisko organizāciju (partiju) pārveidotu par sabiedrisko organizāciju, atbilstoši attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) statūtu prasībām ir jāsasauc šīs politiskās organizācijas (partijas) augstākā lēmējinstitūcija - kopsapulce, kongress vai konference, kurā statūtos noteiktajā kārtībā tiek pieņemts lēmums par politiskās organizācijas (partijas) pārveidošanu par sabiedrisko organizāciju.

Pārveidojot politisko organizāciju (partiju) par sabiedrisko organizāciju, ir jāievēro visi šā likuma noteikumi, kas reglamentē sabiedrisko organizāciju dibināšanu.

Pārveidojot politisko organizāciju (partiju) par sabiedrisko organizāciju, ir atļauts saglabāt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku.

Jaunizveidotā sabiedriskā organizācija savos statūtos norāda, ka tā ir politiskās organizācijas (partijas) tiesību un saistību pārņēmēja."

3. Papildināt 43.pantu pēc vārdiem "kuras nodibina ne mazāk kā 200 Latvijas pilsoņi" ar vārdiem "kas sasnieguši 18 gadu vecumu".

Pārejas noteikums

Sabiedriskajām organizācijām, kuras, ievērojot likuma "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" 32.1 panta noteikumus, pirms šā likuma spēkā stāšanās ir pieņēmušas lēmumu par attiecīgās sabiedriskās organizācijas pārveidošanu par politisko organizāciju (partiju) un ir iesniegušas Tieslietu ministrijā reģistrācijai nepieciešamos dokumentus, nav atkārtoti jāpieņem lēmums par sabiedriskās organizācijas pārveidošanu par politisko organizāciju (partiju).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 11.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 17.decembrī

31.12.1997