Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10. Saeimu ievēlē uz četriem gadiem."

2. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11. Saeimas vēlēšanas izdarāmas oktobra mēneša pirmajā sestdienā."

3. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13. Ja Saeimas vēlēšanas Saeimas atlaišanas gadījumos notiek citā gada laikā, tad šāda Saeima sanāk ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tās ievēlēšanas un tās pilnvaras izbeidzas pēc trīs gadiem nākošā novembra mēneša pirmā otrdienā ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu."

4. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30. Pret Saeimas locekli nevar uzsākt kriminālvajāšanu vai uzlikt viņam administratīvu sodu bez Saeimas piekrišanas."

5. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35. Valsts Prezidentu ievēlē Saeima uz četriem gadiem."

6. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37. Par Valsts Prezidentu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš sasniedzis četrdesmit gadu vecumu. Par Valsts Prezidentu nevar ievēlēt pilsoni ar dubultpilsonību."

7. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

"39. Viena un tā pati persona nevar būt par Valsts Prezidentu ilgāk kā astoņus gadus no vietas."

8. Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

"45. Valsts Prezidentam ir tiesība apžēlot noziedzniekus, par kuriem tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā. Šo tiesību izmantošanas apjomu un kārtību nosaka īpašs likums. Amnestiju dod Saeima."

9. Izteikt 81.pantu šādā redakcijā:

"81. Laikā starp Saeimas sesijām ministru kabinetam ir tiesība, ja neatliekama vajadzība to prasa, izdot noteikumus, kuriem ir likuma spēks. Šādi noteikumi nevar grozīt Saeimas vēlēšanu likumu, tiesu iekārtas un procesa likumus, budžetu un budžeta tiesības, kā arī pastāvošās Saeimas laikā pieņemtos likumus, tie nevar attiekties uz amnestiju, valsts nodokļiem, muitām un aizņēmumiem, un tie zaudē spēku, ja nav vēlākais trīs dienas pēc Saeimas nākamās sesijas atklāšanas iesniegti Saeimai."

10. Izteikt 84.pantu šādā redakcijā:

"84. Tiesnešus apstiprina Saeima, un viņi ir neatceļami. Tiesnesi pret viņa gribu atcelt no amata var Saeima vienīgi likumā paredzētos gadījumos, pamatojoties uz tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu vai tiesas spriedumu krimināllietā. Ar likumu var noteikt vecumu, ar kura sasniegšanu tiesneši atstāj savu amatu."

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 1. pants nav attiecināms uz 6.Saeimas pilnvaru laiku.

2. Šā likuma 5. un 7.pants stājas spēkā ar nākamā Valsts Prezidenta vēlēšanu brīdi.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 4.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 17. decembrī

31.12.1997