Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sociālo palīdzību"

Izdarīt likumā "Par sociālo palīdzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 16.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu."

2. 17.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka ģimenes valsts pabalstu ģimenēm, kuras audzina vienu bērnu. Par otro bērnu ģimenē šis pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo - 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 1,8 reizes lielāks.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets ik pēc pusgada pārskata ģimenes valsts pabalsta apmēru un indeksē to, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu."

3. 18.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personai, kura saņem citas valsts pensiju, kas nesasniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, piešķirto valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu samazina par summu, kas atbilst citas valsts pensijas apmēram.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par ceturto daļu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Personai, kura saņem citas valsts pensiju, kas ir vienāda ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai pārsniedz tā apmēru, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu nepiešķir."

4. Izslēgt 22.panta pirmajā daļā vārdus "kā arī brālis vai māsa".

5. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

(1) Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ģimenei vai personai, kura Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ilgāks par vienu mēnesi.

(2) Audžuģimenes loceklim (personai), kas noslēdzis līgumu ar pašvaldību, ir tiesības saņemt šo atlīdzību ar dienu, kad bērns nodots audžuģimenei.

(3) Šīs atlīdzības izmaksu izbeidz, kad beidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa."

6. Papildināt 28.panta otrās daļas 2.punktu ar vārdiem "vai nodots audzināšanā audžuģimenei".

Pārejas noteikumi

1. Likuma "Par sociālo palīdzību" 17.panta trešās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 1998.gada 1.jūlijā.

2. Likuma "Par sociālo palīdzību" 17.panta ceturtā daļa stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

3. Šā likuma 4.pants stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

Likums stājas spēkā 1998.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 20.novembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 5.decembrī

01.01.1998