Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 379

Rīgā 1997.gada 19.novembrī (prot. nr. 64 14.§)

Personas apskates izdarīšanas kārtība muitas kontroles zonā

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 113.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izdarāma fiziskās personas apskate, par kuru ir pietiekams pamats uzskatīt, ka, šķērsojot Latvijas Republikas muitas robežu un atrodoties muitas kontroles zonā, tā slēpj pie sevis preces, kuru pārvietošana pāri muitas robežai ir aizliegta vai ierobežota vai kuras tiek ievestas komerciāliem nolūkiem.

2. Pamatojoties uz muitas amatpersonas dienesta ziņojumu par personas apskates nepieciešamību, rakstisku lēmumu par personas apskati pieņem muitas iestādes vadītājs vai amatpersona, kas to aizvieto, vai muitas iestādes vadītāja pilnvarota amatpersona. Lēmumā par personas apskati norāda tās amatpersonas uzvārdu, kura ir pilnvarota izdarīt personas apskati.

3. Šo noteikumu 2.punktā minēto lēmumu var noformēt rezolūcijas veidā uz personas muitas deklarācijas, norādot tās amatpersonas uzvārdu, kura ir pilnvarota izdarīt personas apskati.

4. Lēmumu par personas apskati pieņem pēc tam, kad attiecīgā persona ir aizpildījusi muitas deklarāciju un to pēc personas bagāžā esošo mantu (preču) kontroles pabeigšanas ar savu personīgo zīmogu ir apstiprinājusi attiecīgā muitas amatpersona.

5. Pirms personas apskates muitas amatpersona:

5.1. iepazīstina personu ar lēmumu par personas apskati;

5.2. iepazīstina personu ar tās tiesībām un pienākumiem, kas saistīti ar personas apskati;

5.3. piedāvā personai labprātīgi uzrādīt noslēptās preces.

6. Personas apskati var izdarīt tikai ar apskatāmo personu viena dzimuma muitas amatpersona divu tā paša dzimuma pieaicināto personu klātbūtnē.

7. Personām, kas nepiedalās personas apskatē, tās laikā nav atļauts ieiet apskates telpā, kā arī novērot personas apskati. Nepilngadīgas personas apskatei jānotiek tās likumiskā pārstāvja klātbūtnē vai citas personas klātbūtnē, kuras pavadībā nepilngadīgā persona šķērso muitas robežu.

8. Personas medicīnisko apskati var izdarīt tikai ārstniecības persona.

9. Par katru personas apskati neatkarīgi no tās rezultātiem sastāda personas apskates protokolu (pielikums).

10. Personas apskates protokolā ierakstāmas visas personas apskates veicēja darbības tādā secībā un veidā, kādā tās veiktas, kā arī personas apskatē noskaidrotais. Personas apskates protokolā norāda visus personas apskatē izņemtos priekšmetus, minot to nosaukumu un daudzumu (skaitu vai svaru).

11. Personas apskates protokolu paraksta:

11.1. muitas amatpersona, kas izdarījusi personas apskati;

11.2. personas apskatei pakļautā persona;

11.3. personas apskatei pieaicinātās personas;

11.4. ārstniecības persona (ja ir notikusi personas medicīniskā apskate);

11.5. nepilngadīgās personas likumiskais pārstāvis vai cita persona, kuras pavadībā nepilngadīgā persona šķērso muitas robežu (ja personas apskate izdarīta nepilngadīgai personai).

12. Ja personas apskatei pakļautā persona atsakās parakstīt personas apskates protokolu, muitas amatpersona, kas izdarījusi attiecīgās personas apskati, atzīmē to personas apskates protokolā.

13. Personas apskatei pakļautajai personai ir tiesības ierakstīt personas apskates protokolā piezīmes un sūdzības par apskates veikšanas gaitu.

14. Personas apskates protokolam pievieno tās muitas amatpersonas dienesta ziņojumu, kura sniegusi pamatojumu personas apskates izdarīšanai, un lēmuma par personas apskati kopiju.

15. Muitas iestādes uzskaita un reģistrē personas apskates protokolus Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle

22.11.1997