Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7.panta trešo daļu pēc vārda "reģistrē" ar vārdiem "kā arī izdara grozījumus reģistrācijas datos".

2. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Gaisa kuģa apkalpe

Gaisa kuģa apkalpē, ko komercnolūkos izmanto ekspluatants, kurš ir šā likuma 79.pantā noteiktā persona vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), var iekļaut tikai Latvijas pilsoņus vai personas, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi.

Par gaisa kuģa kapteini var būt tikai Latvijas pilsonis.

Ar Ministru kabineta atļauju Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētā gaisa kuģa apkalpē var iekļaut arī Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas valstu pilsoņus, ja Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas valsts attiecīgās kompetentās institūcijas pieļauj Latvijas pilsoņu iekļaušanu šajā valstī reģistrēta gaisa kuģa apkalpē.

Gaisa kuģa apkalpes minimālo sastāvu atbilstoši gaisa kuģa izgatavotāja noteiktajam apkalpes sastāvam un konkrētajiem gaisa kuģa ekspluatācijas apstākļiem nosaka Civilās aviācijas administrācija.

Aizliegts veikt gaisa kuģa lidojumus, ja tā apkalpe nav pilnā sastāvā."

3. Izteikt 79.panta tekstu šādā redakcijā:

"Civilās aviācijas administrācija gaisa kuģa ekspluatanta apliecību izsniedz Latvijas pilsoņiem un personām, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas atbilst Civilās aviācijas administrācijas noteiktajām prasībām un ir nokārtojuši šā likuma 111.panta pirmajā daļā noteikto obligāto apdrošināšanu."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.276 "Grozījums likumā "Par aviāciju"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1997, 18.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 30.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 14.novembrī

28.11.1997