Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Darbības likumības uzraudzību attiecībā uz notariālās funkcijas pildīšanu, mantojuma lietu kārtošanu un mantojuma apsardzību veic rajona (pilsētas) tiesa, izskatot konkrētas lietas. Metodisko palīdzību minētajos jautājumos sniedz Tieslietu ministrija."

2. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par bāriņtiesas (pagasttiesas) priekšsēdētāju un tiesas locekļiem var ievēlēt attiecīgajā administratīvajā teritorijā pastāvīgi dzīvojošas vai strādājošas personas, kuras sasniegušas 25 gadu vecumu, prot valsts valodu un kurām ir pedagoģiskā, juridiskā, medicīniskā, sociālā darbinieka, psihologa izglītība vai augstākā izglītība citā jomā. Personu, kurai nav norādītās speciālās izglītības, bet ir augstākā izglītība citā jomā, par bāriņtiesas (pagasttiesas) priekšsēdētāju vai locekli var ievēlēt tad, ja tā ir saņēmusi apliecību par labklājības ministra un tieslietu ministra apstiprinātas bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieku apmācības programmas apgūšanu.";

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) kuras ir ievēlētas pašvaldības domē vai padomē.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Uz bāriņtiesas (pagasttiesas) locekļiem neattiecas Korupcijas novēršanas likumā paredzētie amatu savienošanas ierobežojumi."

3. 15.pantā:

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nosūta bērnu uz konsultāciju pie psihologa, ārsta vai cita speciālista un veic citas darbības bērna personisko un mantisko interešu aizstāvībai;";

papildināt pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) nodrošina mitekli un aprūpi bērnam, ja ģimene tiek izlikta no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas."

4. Izteikt 16.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) par vecāku varas pārtraukšanu (Civillikuma 203.pants), bet, ja bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, arī tad, ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cietis no vecāku vardarbības, - vecāku varu pārtrauc nekavējoties;".

5. Papildināt 17.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Bāriņtiesa (pagasttiesa) bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, pieņemot lēmumu par aizbildņa iecelšanu, bērna nodošanu audžuģimenei vai ievietošanu mācību vai audzināšanas iestādē, izsniedz bāreņa apliecību."

6. Papildināt 38.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vecāki vai aizbildnis ir tiesīgi jebkurā bāriņtiesā personiski izteikt piekrišanu nepilngadīga bērna adoptācijai."

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 30.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 14.novembrī

28.11.1997