Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 23.punktu šādā redakcijā:

"23) nodokļu administrācija - likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktās institūcijas."

2. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Krājaizdevu sabiedrību var dibināt fiziskās personas, kuras ir viena pagasta vai vienas pilsētas iedzīvotāji, vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un iestāžu darbinieki, viena uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), vienas iestādes darbinieki vai vienas Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā izveidotas arodbiedrības, sabiedriskās vai reliģiskās organizācijas biedri."

3. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Krājaizdevu sabiedrības minimālais dibināšanas pamatkapitāls ir divi tūkstoši latu."

4. Izslēgt 63.panta pirmās daļas 4.punktu.

5. Izteikt 65.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"65.pants. (1) Juridisko personu naudas līdzekļiem un citām vērtībām, kas atrodas kredītiestādē, var uzlikt arestu tikai ar tiesas nolēmumu vai prokurora sankciju, bet šo personu norēķinu operāciju daļēja vai pilnīga apturēšana veicama pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma.

(2) Piedziņu uz juridisko personu naudas līdzekļiem un citām vērtībām var vērst tikai saskaņā ar tiesas izpildrakstu vai arī pēc nodokļu administrācijas pieprasījuma - nodokļu likumos paredzētajos gadījumos, bet pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma - arī citos likumos paredzētajos gadījumos."

6. Papildināt 65.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Piedziņu uz pašvaldību budžeta līdzekļiem, kas atrodas kredītiestādē, bezstrīdus kārtībā var vērst pēc Valsts kases pieprasījuma citos likumos paredzētajos gadījumos."

7. Pārejas noteikumos:

izslēgt 3.punkta 2.apakšpunktu;

izslēgt 5.punkta otro teikumu.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 1., 4. un 5.pants stājas spēkā 1998.gada 1.janvārī.

2. Ar šā likuma 6.panta spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.272 "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 18.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 30.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 13.novembrī

27.11.1997