Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt astotās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Administratīvie pārkāpumi rūpniecībā, elektriskās un siltuma enerģijas izmantošanā un metroloģijā ".

2. Izteikt 99. pantu šādā redakcijā:

"99. pants. Metroloģisko prasību neievērošana

Par neatbilstošu fizikālo lielumu mērvienību un to apzīmējumu lietošanu; par tādu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri noteiktā kārtībā nav iekļauti Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā; par nesertificētu vai bojātu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri iekļauti valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstā; par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu izgatavošanu, remontu vai realizāciju bez noteiktā kārtībā izdotas licences; par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu un ar tiem saistīto mērīšanas procesu nepareizu izpildi; par izplatīšanai sagatavoto fasēto preču daudzuma neatbilstību normatīvo dokumentu prasībām -

izsaka brīdinājumu vai uzliek personām, kuru pienākums ir metroloģisko prasību ievērošana, naudas sodu līdz divsimt latiem."

3. Papildināt kodeksu ar 166.21 pantu šādā redakcijā:

"166.21 pants. Valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršana bez izsoles (konkursa)

Par valsts vai pašvaldības pasūtījuma piešķiršanu bez izsoles (konkursa) gadījumos, kad likums prasa izsoles (konkursa) rīkošanu, kā arī par citu metožu, nevis izsoles, nepamatotu izmantošanu valsts vai pašvaldības pasūtījuma piešķiršanā -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem."

4. Papildināt kodeksu ar 166.22 pantu šādā redakcijā:

"166.22 pants. Pretendentu loka nepamatota sašaurināšana valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršanā

Par pretendentu loka nepamatotu sašaurināšanu valsts vai pašvaldības pasūtījuma piešķiršanā -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem."

5. Papildināt kodeksu ar 166.23 pantu šādā redakcijā:

"166.23 pants. Nevienlīdzīgu apstākļu radīšana valsts un pašvaldību pasūtījuma pretendentiem

Par nevienlīdzīgu apstākļu radīšanu valsts vai pašvaldības pasūtījuma pretendentiem (radot vienam vai dažiem pretendentiem labvēlīgākus apstākļus) informācijas saņemšanā, piedāvājuma dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas termiņu noteikšanā, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas kritēriju piemērošanā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

6. Papildināt kodeksu ar 166.24 pantu šādā redakcijā:

"166.24 pants. Atklātuma vai konfidencialitātes neievērošana valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršanas norisē

Par atklātuma, publiskuma vai konfidencialitātes noteikumu neievērošanu valsts vai pašvaldības pasūtījuma piešķiršanas norisē -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

7. Papildināt kodeksu ar 166.25 pantu šādā redakcijā:

"166.25 pants. Valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršanas procesa nepilnīga vai sagrozīta dokumentēšana

Par valsts vai pašvaldības pasūtījuma piešķiršanas procesa nepilnīgu vai sagrozītu dokumentēšanu, kā arī par šīs dokumentācijas nesaglabāšanu -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem."

8. Papildināt kodeksu ar 166.26 pantu šādā redakcijā:

"166.26 pants. Negodīga konkurence

Par negodīgu konkurenci, izmantojot arī maldinošu reklāmu, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

9. Izslēgt 210. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "99. panta 5.,6. un 7. punktā".

10. Papildināt 213.pantu pēc skaitļa un vārdiem "166.20 panta otrajā daļā" ar skaitļiem un vārdu "166.21, 166.22, 166.23, 166.24 un 166.25 pantā".

11. Papildināt kodeksu ar 215.8 pantu šādā redakcijā:

"215.8 pants. Konkurences padome

Konkurences padome izskata šā kodeksa 166.26 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

12. Izslēgt 231. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "99. panta 1.- 4. punktā".

13. Papildināt kodeksu ar 236.6 pantu šādā redakcijā:

"236.6 pants. Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs

Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs izskata šā kodeksa 99. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra direktors, viņa vietnieki, reģionālo standartizācijas un metroloģijas centru direktori, Valsts metroloģiskās inspekcijas priekšnieks - brīdinājumu vai naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) Valsts metroloģiskās inspekcijas inspektori - brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas sastāda protokolus par šā kodeksa 99. pantā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem."

14. Aizstāt 287.panta pirmajā daļā skaitli "166.20" ar skaitļiem "166.20 - 166.25".

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 2.oktobrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja biedrs A.Ameriks

Rīgā 1997.gada 22.oktobrī

05.11.1997