Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 23. septembra noteikumus Nr. 531 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu apliecinoši izglītības dokumenti".

Ministru kabineta noteikumi Nr.231

Rīgā 1997.gada 1.jūlijā (prot. nr.38 3.§)

Noteikumi par augstākās izglītības un zinātnisko grādu diplomu paraugiem

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 7.pantu un
likuma "Par zinātnisko darbību" 13.pantu

1. Šie noteikumi nosaka to diplomu paraugus, kuri izsniedzami personām pēc valsts akreditētas studiju programmas apgūšanas un attiecīgās kvalifikācijas un akadēmiskā grāda piešķiršanas, kā arī to diplomu paraugus, kurus augstskola vai zinātniskā iestāde izsniedz zinātnisko grādu ieguvējiem.

2. Akadēmisko grādu, augstāko profesionālo izglītību un atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 18.februāra noteikumiem nr.74 "Noteikumi par augstāko profesionālo kvalifikāciju" noteikto augstāko profesionālo kvalifikāciju, kā arī zinātniskā grāda ieguvi apliecina šādi dokumenti:

2.1. bakalaura diploms un maģistra diploms (1.pielikums);

2.2. augstākās profesionālās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (2.pielikums);

2.3. doktora diploms un habilitētā doktora diploms (3.pielikums).

3. Šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem diplomiem pievieno diploma pielikumu (4.pielikums). Diploma pielikuma teksta izkārtojumu nosaka augstskola.

4. Šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minēto diplomu veidlapas papīra marku, krāsu, aizsardzības tīkliņu un iespiešanas tehniku, kā arī diploma numura lietošanas kārtību nosaka izglītības un zinātnes ministrs.

5. Šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto diplomu veidlapas papīra marku, krāsu, aizsardzības tīkliņu un iespiešanas tehniku, kā arī diploma sērijas un numura lietošanas kārtību nosaka Latvijas Zinātnes padome.

6. Diploma lielums atbilst uz pusēm pārlocītas A4 formāta lapas lielumam. Diplomam ir četras lappuses.

7. Augstākās izglītības diploma 4.lappusē pēc attiecīgās augstskolas izvēles var ierakstīt ziņas par iegūtās izglītības saturu un iegūtajām kvalifikācijām, kā arī norādīt diploma izsniegšanas datumu un diploma reģistrācijas numuru. Tekstu diploma 4.lappusē paraksta fakultātes dekāns.

8. Diplomu var ievietot cietos vākos (205 x 145 mm). Cieto vāku 1.lappuses:

8.1. augšējā daļā - izkārtots teksts LATVIJAS REPUBLIKA;

8.2. vidusdaļā - atveidots Latvijas Republikas valsts lielais ģerbonis; zem ģerboņa izkārtots teksts DIPLOMS.

9. Diplomā ietveramie rekvizīti un to izvietojums noteikts šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā.

10. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1993.gada 11.marta lēmumu nr.127 "Par Latvijas Republikas augstskolas diplomu un zinātnisko grādu diplomu paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 3.nr.).

11. Līdz 1999.gada 1.janvārim augstskolas ir tiesīgas izsniegt līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim izgatavotos diplomus.

12. Valsts augstskolas ir tiesīgas līdz izglītības un zinātnes ministra noteiktajam attiecīgās valsts augstskolas akreditācijas beigu termiņam izsniegt diplomus atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem arī tām personām, kuras ir apguvušas neakreditētas studiju programmas.

Ministru prezidents A.Šķēle

Izglītības un zinātnes ministra vietā -
labklājības ministrs V.Makarovs

4.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.jūlija noteikumiem nr.231

Diploma pielikums

1. Vārds un uzvārds.

2. Dzimšanas gads un datums.

3. Izglītības iestādes nosaukums.

4. Grāda piešķīrējas institūcijas nosaukums.

5. Diploma nosaukums.

6. Piešķirtā grāda vai kvalifikācijas nosaukums.

7. Programmas tips.

8. Vispārējā grāda nosaukums.

9. Studiju ilgums.

10. Studiju tips.

11. Studiju nozare.

12. Prakses laiks.

13. Akadēmiskais statuss.

14. Profesionālais statuss.

15. Programmas apguves sākuma datums.

16. Programmas apguves beigu datums.

17. Papildu diploms.

18. Programmā esošie kursi un attiecīgā kursa raksturojums:

18.1. kursa nosaukums;

18.2. kredītpunkti;

18.3. vērtējums;

18.4. atbrīvojumi.

19. Programmas noslēguma darbs un tā raksturojums:

19.1. nosaukums;

19.2. kredītpunkti;

19.3. vērtējums.

20. Diploma izsniegšanas datums.

21. Rektora paraksts.

22. Zīmogs.

Izglītības un zinātnes ministra vietā -
labklājības ministrs V.Makarovs

05.07.1997