Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. janvārī.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.pantā vārdus "Latvijas Republikas valdības un Augstākās Padomes" ar vārdiem "Saeimas un Ministru kabineta".

2. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Latvijas Banka veic kredītiestāžu darbības uzraudzību un revīziju. Latvijas Banka pārbauda tās izdoto saistošo noteikumu izpildi. Pārbaudes izdara bankas revīzijas dienests vai - bankas pilnvarojumā - speciāls auditoru dienests saskaņā ar Kredītiestāžu likumu."

3. 11.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "komercbankām";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Banka izsniedz bankām un citām kredītiestādēm licences banku operācijām un kredītoperācijām ar dārgmetāliem un to izstrādājumiem."

4. Aizstāt 12.panta pirmajā daļā, 39., 41. un 42.pantā vārdu "komercbanka" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "banka" (attiecīgā locījumā).

5. Aizstāt 13.pantā vārdus "Latvijas Republikas likumu "Par bankām"" ar vārdiem "Kredītiestāžu likumu".

6. Aizstāt 17.pantā vārdus "Latvijas Republikas Augstākās Padomes" ar vārdu "Saeimas".

7. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Bankas pamatkapitāls ir 25 miljoni latu."

8. Izteikt 20.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Rīcības kapitālu banka izlieto kapitālajai celtniecībai un pamatlīdzekļu iegādei saskaņā ar bankas padomes apstiprināto tāmi."

9. 22.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Bankas prezidentu pēc ne mazāk kā desmit deputātu ierosinājuma ievēlē amatā Saeima, aizklāti balsojot.

Bankas prezidenta vietnieku un padomes locekļus pēc Latvijas Bankas prezidenta ierosinājuma apstiprina amatā Saeima, aizklāti balsojot.";

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdu "ieceļams" ar vārdu "apstiprināms";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Pirms šā panta trešajā daļā noteiktā termiņa Saeima atbrīvo Latvijas Bankas prezidentu, viņa vietnieku un padomes locekļus no amata tikai tādā gadījumā, ja:

1) ir saņemts viņa personīgs iesniegums par atkāpšanos no amata;

2) ir stājies spēkā notiesājošs spriedums, ar kuru Latvijas Bankas prezidents, viņa vietnieks vai padomes loceklis ir notiesāts par tīša nozieguma izdarīšanu;

3) Latvijas Bankas prezidents, viņa vietnieks vai padomes loceklis nepārtraukti vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nevar pildīt savus amata pienākumus."

10. Aizstāt 35., 40. un 42.pantā vārdu "bankas" ar vārdu "banku".

11. 38.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "komercbankām un citām";

izslēgt trešajā daļā vārdus "komercbankas vai citas".

12. 43.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Augstākā Padome" ar vārdu "Saeima";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Valsts kontrole" ar vārdiem "Valsts kontrole".

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 18.jūnijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 3.jūlijā

17.07.1997