Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Izdarīt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks un viņa vietnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Disciplinārlietu piekritība

(1) Lietas par rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem izskata Rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

(2) Lietas par apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem izskata Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

(3) Lietas par apgabaltiesu tiesnešu, kā arī par Rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā un Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēto tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem izskata Apgabaltiesu tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

(4) Lietas par Augstākās tiesas tiesnešu, kā arī Apgabaltiesu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēto tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem izskata Augstākās tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

(5) Lietas par Augstākās tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēto tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem izskata Augstākās tiesas plēnums."

3. 3.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki - par apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem - visos šā likuma 1.pantā norādītajos gadījumos.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par disciplinārlietas ierosināšanu Augstākās tiesas priekšsēdētājs, apgabaltiesas priekšsēdētājs, apgabaltiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks un rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājs pieņem lēmumu, bet tieslietu ministrs izdod rīkojumu. Lēmumā vai rīkojumā jānorāda iepriekšējā pārbaudē konstatētie disciplinārā vai administratīvā pārkāpuma izdarīšanas apstākļi un disciplinārlietas ierosināšanas pamats. Lēmumu vai rīkojumu kopā ar iepriekšējā pārbaudē savāktajiem materiāliem nosūta pēc piekritības izskatīšanai attiecīgajā tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā."

4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

(1) Rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu tiesnesis, par kuru ierosināta disciplinārlieta, kā arī persona, kas ierosinājusi šo lietu, var pārsūdzēt Apgabaltiesu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā septiņu dienu laikā no kolēģijas lēmuma noraksta saņemšanas dienas.

(2) Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu tiesnesis, par kuru ierosināta disciplinārlieta, kā arī persona, kas ierosinājusi šo lietu, var pārsūdzēt Apgabaltiesu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā septiņu dienu laikā no kolēģijas lēmuma noraksta saņemšanas dienas.

(3) Apgabaltiesu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu tiesnesis, par kuru ierosināta disciplinārlieta, kā arī persona, kas ierosinājusi šo lietu, var pārsūdzēt Augstākās tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā septiņu dienu laikā no kolēģijas lēmuma noraksta saņemšanas dienas.

(4) Augstākās tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu tiesnesis, par kuru ierosināta disciplinārlieta, kā arī persona, kas ierosinājusi šo lietu, var pārsūdzēt Augstākās tiesas plēnumā septiņu dienu laikā no kolēģijas lēmuma noraksta saņemšanas dienas.

(5) Augstākās tiesas plēnuma lēmums jautājumā par Augstākās tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēto tiesnešu disciplināro atbildību ir galīgs."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 5.jūnijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis

Rīgā 1997.gada 18.jūnijā

19.06.1997