Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu

Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"

Izdarīt likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24.nr.; 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1996, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 39.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Dalībnieku kārtējo sapulci sasauc sabiedrības izpildinstitūcija ik gadu ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, bet sabiedrībās, kuru darbības apjoms pārsniedz likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus, un sabiedrībās, kas ir koncerna mātes uzņēmums, - ne vēlāk kā septiņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām."

2. Izteikt 41.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) atcelt vai atsaukt no amata un iecelt vai ievēlēt amatā izpildinstitūcijas un revīzijas komisijas locekļus (revidentu) vai zvērinātu revidentu, lemt par prasības celšanu pret viņiem vai par atteikšanos no prasības, lemt par sabiedrības izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu;".

3. 47.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Sabiedrības darbību kontrolē revīzijas komisija (revidents) vai zvērināts revidents, kā arī pastāvīgās vai pagaidu komisijas atsevišķu jautājumu izskatīšanai.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Tām sabiedrībām, kuras ir atbrīvotas no zvērinātu revidentu revīzijas, revīzijas komisijas (revidenta) ievēlēšana ir obligāta."

4. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

"48.pants. Zvērinātu revidentu vai revīzijas komisijas (revidenta) darbība

1. Ne vēlāk kā mēnesi pirms dalībnieku kārtējās sapulces sabiedrības izpildinstitūcija paziņo zvērinātam revidentam vai revīzijas komisijai (revidentam), ka sabiedrības gada pārskats sagatavots, bilance noslēgta un dokumenti pieejami pārbaudei.

2. Zvērinātam revidentam vai revīzijas komisijai (revidentam) ir tiesības apskatīt un revidēt visu sabiedrības mantu un pārbaudīt visu sabiedrības darbību.

3. Zvērinātam revidentam vai revīzijas komisijas locekļiem (revidentam) ir tiesības jebkurā laikā veikt tūlītējus kontroles un pārbaudes pasākumus. Viņi var pieaicināt ekspertus vai speciālistus un ir par tiem atbildīgi. Par pieaicināmajām personām zvērināts revidents vai revīzijas komisija (revidents) ziņo sabiedrības izpildinstitūcijai, kā arī nosaka pieaicināto personu atalgojumu, iepriekš saskaņojot to ar izpildinstitūciju.

4. Zvērinātam revidentam vai revīzijas komisijai (revidentam) jāziņo sabiedrības izpildinstitūcijai un dalībnieku sapulcei par konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem izpildinstitūcijas un tai pakļauto struktūrvienību darbā.

5. Revīzijas komisijai (revidentam) septiņas dienas pirms dalībnieku kārtējās sapulces jāiesniedz sabiedrības izpildinstitūcijai ziņojums par gada pārskata pārbaudes rezultātiem. Ziņojums līdz ar izpildinstitūcijas paskaidrojumiem nolasāms dalībnieku kārtējā sapulcē.

6. Par izdarīto revīziju zvērināts revidents saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" prasībām sagatavo atzinumu, kuru sabiedrības izpildinstitūcija līdz ar saviem paskaidrojumiem un gada pārskatu iesniedz dalībnieku kārtējai sapulcei.

7. Zvērināts revidents vai revīzijas komisijas locekļi (revidents) veic savu darbu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Viņi atbild sabiedrībai un trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies viņu kļūdainas vai prettiesiskas darbības rezultātā. Zvērināts revidents vai revīzijas komisijas locekļi (revidents) neatbild par sabiedrības izpildinstitūcijas un tai pakļauto struktūrvienību pārkāpumiem, izņemot gadījumus, kad viņi par šiem pārkāpumiem zināja, bet neinformēja."

5. Papildināt likumu ar 51.1 pantu šādā redakcijā:

"51.1 pants. Likvidācijas kārtība sabiedrībām, kuru pamatkapitāla lielums neatbilst likuma prasībām

Sabiedrības, kuru pamatkapitāla lielums neatbilst likuma prasībām, tiek likvidētas likumā "Par uzņēmējdarbību" noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.123 "Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 9.nr.) un noteikumi nr.132 "Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 21.maijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 4.jūnijā

18.06.1997