Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi
un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zemes nodokli"

Izdarīt likumā "Par zemes nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11./12., 21./22.nr.; 1992, 13./14.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

izteikt pirmo punktu šādā redakcijā:

"1) zemi, kuru aizņem koplietošanas satiksmes ceļi, komunikāciju līnijas un tiem pieskaitītās zemes joslas, ja tās netiek nodotas tālāk citiem lietotājiem, Valsts meža fonda zemes, kā arī purvus, ceļus, stigas, smiltājus, grāvjus, liedagus, ūdeņus un citas nemeža zemes;";

papildināt pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) zemi, kura nodota Aizsardzības ministrijas valdījumā un tiek izmantota Aizsardzības ministrijas funkciju veikšanai;

5) reliģiskām organizācijām piešķirto zemi, kuru šīs organizācijas izmanto reliģiskās darbības veikšanai un kura nav nodota tālāk citiem lietotājiem."

2. Aizstāt 5.panta astotajā daļā vārdus "Ministru Padomes" ar vārdiem "Ministru kabineta" un vārdus "Augstākā Padome" - ar vārdu "Saeima".

3. Izslēgt 9.panta ceturto daļu.

4. Izslēgt visā likumā vārdu "ciemats" (attiecīgā locījumā).

5. Izslēgt likuma 2.pielikuma nosaukumā un tekstā vārdus "un ciemu" (attiecīgā locījumā).

6. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Zemes nodoklis 1997.gadā tiek aprēķināts 1,5 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ministru kabinets izdod arī noteikumus par atvieglojumu piemērošanu nodokļu maksātājiem.

2. 1997.gadā netiek piemērots likuma "Par zemes nodokli" 5., 6., 7. un 8.pants, 1., 2., 3., 4., 5. un 6.pielikums."

Likums stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 27.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 3.janvārī

01.01.1997