Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus "kurus apstiprina Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs (Saeima)" ar vārdiem "kurus apstiprina Ministru kabinets".

2. 5.pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem "vai arī atvaļinātas no dienesta par zvēresta laušanu vai disciplīnas pārkāpumiem";

papildināt 5.panta trešo daļu pēc vārda "uzskaitē" ar vārdiem "kurām ir hroniski psihiski traucējumi ar sociālu dezaptāciju vai tiem pielīdzināti stāvokļi, kā arī personas, kuras veselības stāvokļa dēļ nav derīgas dienestam kara laikā";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Uzņemšanas kārtību nosaka nolikums, kuru apstiprina Ministru kabinets."

3. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zemessardzes ierindas dienesta amatu sadalījumu pēc kvalifikācijas kategorijām un tām atbilstošām dienesta pakāpēm nosaka Ministru kabineta noteikumi."

4. Izteikt 10.panta tekstu šādā redakcijā:

"Zemessardzes organizācijas princips ir vienvadība, un to realizē Latvijas Republikas Zemessardzes komandieris, kurš ir tieši pakļauts Nacionālo bruņoto spēku komandierim."

5. Izteikt 14.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zemessargiem jāprot valsts valoda atbilstoši Valodu likumā noteiktajām prasībām."

6. Aizstāt 25.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs (Saeima)" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktā kārtībā".

7. Papildināt 45.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kaitējums, kas nodarīts ierindas dienesta zemessarga veselībai, viņam pildot dienesta pienākumus, atlīdzināms pilnā apmērā no Zemessardzes budžeta."

8. Izteikt 47.panta pirmo un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā iesaistītie ārrindas dienesta zemessargi jāatbrīvo no darba (amata) pienākumu pildīšanas uz pavēstē norādīto laiku līdz 10 dienām kalendārajā gadā, saglabājot vidējo izpeļņu (ierēdņiem, ierēdņu kandidātiem - mēneša algu). Vidējo izpeļņu (mēneša algu) izmaksā darba devējs, kuram to atbilstoši rēķinam atlīdzina Zemessardze. Dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā iesaistītie ārrindas dienesta zemessargi šajā laikā atrodas daļējā valsts apgādībā un ir pakļauti obligātajai valsts apdrošināšanai."

"(3) Kaitējums, kas nodarīts ārrindas dienesta zemessarga veselībai, viņam pildot dienesta pienākumus, atlīdzināms pilnā apmērā no Zemessardzes budžeta."

9. 48.pantā:

izslēgt pirmās daļas "a" apakšpunktā vārdus "gadījumos, kad zemessargu atvaļina sakarā ar štatu samazināšanu, ja atvaļinātajam nepiedāvā citu amatu";

papildināt pirmās daļas "b" apakšpunktu pēc vārdiem "sakarā ar" ar vārdiem "ierindas dienesta zemessargu skaita samazināšanu, ja zemessargam nepiedāvā citu amatu vai";

izteikt pirmās daļas "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) gadījumos, kad zemessargu atvaļina pēc paša vēlēšanās, ja viņa izdiena ir mazāka par 20 gadiem, - pēdējo divu nedēļu atalgojuma apmērā, bet ne mazāku kā divu valsts noteikto minimālo mēnešalgu apmērā; sakarā ar ierindas dienesta zemessargu skaita samazināšanu, ja atvaļināmais atsakās pieņemt citu piedāvāto amatu, sakarā ar neatbilstību dienestam nepietiekamu profesionālo iemaņu dēļ - pēdējo divu nedēļu atalgojuma apmērā."

10. Izteikt 50.pantu šādā redakcijā:

"50.pants. Zemessardzes finansēšana

(1) Zemessardzes finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā;

2) pašu ieņēmumi:

a) ieņēmumi, kas gūti, noteiktā kārtībā noslēdzot līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām par objektu apsardzību,

b) 80 procenti no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscēto mantu, preces vai citus priekšmetus, kuru aizturēšanā un izņemšanā likumā noteiktajā kārtībā piedalījusies Zemessardze. Ne mazāk kā 35 procenti no šādā veidā gūtajiem līdzekļiem izlietojami attiecīgās apakšvienības personālsastāva materiālajai stimulēšanai;

3) juridisko un fizisko personu labprātīgās iemaksas.

(2) Zemessargu pirmdienesta, periodisko un citu ar Zemessardzes dienestu saistīto medicīnisko komisiju darbību nodrošina pašvaldību medicīnas iestādes par valsts līdzekļiem."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 12.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 24.decembrī

07.01.1997