Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zemes komisijām"

Izdarīt likumā "Par zemes komisijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 31.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 2./3., 6./7.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28., 34.nr.; 1994, 16.nr.; 1995, 22.nr.; 1996, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta 4.1.punkta pirmo teikumu ar vārdiem "kā arī Centrālās zemes komisijas darba grupas pārstāvis".

2. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9. Pagastu un pilsētu zemes komisiju priekšsēdētāju atalgojums un sociālā nodokļa nomaksa tiek finansēta no valsts pamatbudžeta, bet pārējais komisiju finansējums tiek segts no pašvaldību budžetiem. Izdevumi Centrālās zemes komisijas uzturēšanai tiek segti no valsts pamatbudžeta."

3. Papildināt likumu ar 11.pantu šādā redakcijā:

"11. Pagastu un pilsētu zemes komisijas izbeidz savu darbību divu mēnešu laikā pēc tam, kad tiek izsludināta zemes reformas pabeigšana attiecīgajā pašvaldības teritorijā vai visā valstī. Pagastu un pilsētu zemes komisijām šajā termiņā savi arhīvi jānodod Valsts zemes dienesta attiecīgā rajona nodaļai. Dokumentācijai jābūt sakārtotai atbilstoši arhīvu noteikumiem.

Centrālā zemes komisija savu darbību izbeidz saskaņā ar attiecīgu Saeimas lēmumu."

4. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

No 1997.gada 1.janvāra līdz pilsētu un pagastu zemes komisiju darbības izbeigšanai to finansiālo nodrošinājumu no valsts pamatbudžeta saskaņā ar šā likuma 9.pantu veic Valsts zemes dienests."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 25.novembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 6.decembrī

20.12.1996