Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 424

Rīgā 1996.gada 5.novembrī (prot. nr.53, 8.§)

Noteikumi par kompensāciju aviopasažieriem atteiktas iekāpšanas gadījumos

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 102.pantu

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. atteikta iekāpšana - pārvadātāja atteikšanās izvietot gaisa kuģī aviopasažieri, kuram ir derīga biļete uz attiecīgo lidojumu, apstiprināts vietas rezervējums (biļetē, kuru publiski pārdevis pārvadātājs vai tā pilnvarots aģents, ir norādīts lidojuma numurs, izlidošanas datums un laiks, atzīme "OK" vai cita pieņemta zīme, kas apliecina, ka pārvadātājs ir apstiprinājis vietas rezervējumu) un kurš noteiktajā reģistrācijas laikā pirms lidojuma atrodas reģistrācijas zonā (turpmāk tekstā - "aviopasažieris");

1.2. galapunkts - lidojuma punkts, kura nosaukums norādīts biļešu reģistrācijā izsniegtajā biļetes kuponā vai, ja tiek veikti vairāki secīgi lidojumi, - biļetes pēdējā kuponā norādītais lidojuma punkta nosaukums;

1.3. virspārdots lidojums - regulārs lidojums, uz kuru pārdoto biļešu skaits pārsniedz gaisa kuģī izmantojamo vietu skaitu.

2. Šie noteikumi nosaka pārvadātāja pienākumus un kārtību, kādā aviopasažieriem sniedzama kompensācija virspārdota lidojuma un atteiktas iekāpšanas gadījumā, ja pārvadātājs veic regulārus lidojumus.

3. Šo noteikumu izpratnē regulārs lidojums ir lidojums, kas tiek veikts, lai saskaņā ar iepriekš publicētu sarakstu nodrošinātu biežus un sistemātiskus aviopasažieru pārvadājumus starp diviem vai vairākiem lidojuma punktiem, un uz kuru biļetes publiski pārdod pārvadātājs vai tā pilnvarots aģents.

4. Šie noteikumi piemērojami neatkarīgi no tā, kurā valstī pārvadātājs ir reģistrēts, kur atrodas lidojuma galapunkts, kā arī neatkarīgi no tā, kuras valsts pilsonība ir attiecīgajam aviopasažierim.

5. Pārvadātājam jānodrošina šo noteikumu pieejamība visās biļešu pārdošanas aģentūrās, kā arī aviopasažieru reģistrācijas vietās.

6. Virspārdota lidojuma gadījumā priekšrocības tiesības aizlidot ar attiecīgo gaisa kuģi ir invalīdiem un bērniem bez pavadītājiem.

7. Virspārdota lidojuma gadījumā pārvadātājam ir tiesības, piedāvājot kompensāciju, uzaicināt aviopasažierus brīvprātīgi atteikties no iekāpšanas gaisa kuģī.

8. Kompensācija aviopasažierim jāsniedz, ja ir atteikta iekāpšana:

8.1. Latvijas Republikā reģistrēta pārvadātāja gaisa kuģī, kas veic regulāru lidojumu;

8.2. citā valstī reģistrēta pārvadātāja gaisa kuģī, kas aizlido no Latvijas Republikas teritorijā esoša lidlauka.

9. Ja aviopasažierim ir atteikta iekāpšana gaisa kuģī, pārvadātājam jāpiedāvā aviopasažierim izvēlēties vienu no šādām iespējām:

9.1. saņemt kompensāciju nenotikušā lidojuma vai tā daļas biļetes cenas apmērā. Minētajai kompensācijai nav jāpārsniedz biļetes cena, kas noteikta līdz galapunktam;

9.2. veikt citu pēc iespējas agrāku lidojumu uz attiecīgo galapunktu pa to pašu vai citu maršrutu;

9.3. aizlidot uz attiecīgo galapunktu pa to pašu vai citu maršrutu, aviopasažierim izvēloties viņam ērtāko lidojuma laiku.

10. Neatkarīgi no tā, kuru no šo noteikumu 9.punktā minētajām iespējām ir izvēlējies aviopasažieris, pārvadātājam ir pienākums pēc atteiktas iekāpšanas aviopasažierim nekavējoties izmaksāt minimālo kompensāciju. Atbilstoši attālumam līdz biļetes kuponā norādītajam galapunktam šī kompensācija ir:

10.1. līdz 100 latiem - par lidojumu līdz 3500 km;

10.2. no 101 lata līdz 200 latiem par lidojumu, kas pārsniedz 3500 km attālumu.

11. Šo noteikumu 10.punktā minētie attālumi nosakāmi, izvēloties iespējami īsāko lidojuma trajektoriju (lielā loka maršrutu).

12. Pārvadātājam nav jāsniedz aviopasažierim šo noteikumu 9.1.apakšpunktā un 10.punktā noteiktā kompensācija, ja aviopasažierim ir bezmaksas biļete, vai šo noteikumu 10.punktā noteiktā kompensācija, ja aviopasažieris biļeti ir iegādājies ar atlaidēm, kuras nav pieejamas plašākai sabiedrībai.

13. Kompensācija jāizmaksā skaidrā naudā.

14. Pēc kompensācijas saņemšanas aviopasažieris nezaudē tiesības iesniegt tiesā prasību par sagādāto zaudējumu pilnu atlīdzību, ja šie zaudējumi aviopasažierim ir radušies atteiktas iekāpšanas dēļ.

15. Ja aviopasažieris piekrīt, ka viņam tiek ierādīta vieta zemākas klases salonā, nekā ir norādīts biļetē, viņš ir tiesīgs saņemt biļešu cenas starpību.

16. Papildus šo noteikumu 9. un 10.punktā minētajām iespējām un kompensācijām pārvadātājam ir pienākums bez maksas nodrošināt aviopasažieri ar šādiem pakalpojumiem:

16.1. vienu sarunu pa telefonu vai faksa nosūtīšanu uz biļetes kuponā norādīto galapunktu;

16.2. ēdināšanu (atkarībā no lidojuma aizkavēšanas laika);

16.3. viesnīcu, ja lidojums aizkavēts uz ilgāku laiku un aviopasažierim jānodrošina nakšņošana.

17. Ja aviopasažieris dodas uz pilsētu vai reģionu, kuru apkalpo vairākas lidostas un pārvadātājs var piedāvāt lidojumu uz citu lidostu, pārvadātājam jāsedz izdevumi, kas saistīti ar aviopasažiera pārvietošanos no jaunā galapunkta līdz biļetes kuponā norādītajam galapunktam.

18. Latvijas Republikā reģistrētam pārvadātājam ir tiesības noteikt saskaņā ar šiem noteikumiem papildu pakalpojumus aviopasažieriem (arī īpašus pakalpojumus tiem aviopasažieriem, kuri brīvprātīgi atteikušies no iekāpšanas gaisa kuģī) un papildu kompensāciju, kā arī paredzēt šīs kompensācijas sniegšanas kārtību.

19. Ja pārvadātājs ir noteicis šo noteikumu 18.punktā minētos papildu pakalpojumus un kompensāciju, pārvadātājam ir pienākums katrā atteiktas iekāpšanas gadījumā nekavējoties izsniegt aviopasažierim minēto papildu pakalpojumu sarakstu un iepazīstināt ar attiecīgo pakalpojumu un kompensācijas sniegšanas kārtību.

Ministru prezidents A.Šķēle

Satiksmes ministrs V.Krištopans

13.11.1996