Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi
un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pašvaldības uzņēmumu"

Izdarīt likumā "Par pašvaldības uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 17./18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.pantā vārdu "(municipālais)".

2. 2.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Pašvaldības uzņēmuma darbību reglamentējošie dokumenti";

aizstāt vārdu "civilkodekss" ar vārdu "Civillikums" un vārdus "citi Latvijas Republikas likumi" - ar vārdiem "citi normatīvie akti".

3. Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus "Pašvaldības izpildinstitūcijai" ar vārdu "Pašvaldībai".

4. Aizstāt 4.panta pirmajā un trešajā daļā vārdus "Tautas deputātu padomes lēmumu" ar vārdiem "pašvaldības domes (padomes) lēmumu".

5. Izslēgt 5.pantā vārdus "pilsētas rajona pašvaldības uzņēmumam - pilsētas rajona nosaukums".

6. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības uzņēmums darbojas saskaņā ar statūtiem, kurus apstiprina attiecīgās pašvaldības dome (padome)."

7. 9.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības uzņēmums valda, lieto savu mantu un rīkojas ar to šajā likumā, citos normatīvajos aktos un uzņēmuma statūtos noteiktajā kārtībā.";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

8. Izslēgt 10.panta otrajā daļā vārdus "vai valsts arbitrāža".

9. 11.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "pašvaldības" ar vārdiem "domes (padomes)";

aizstāt otrajā daļā vārdu "izpildinstitūcija" ar vārdiem "dome (padome)";

papildināt trešās daļas 2.apakšpunktu pēc vārda "pašvaldības" ar vārdiem "domes (padomes)".

10. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valsts vai pašvaldības pasūtījums izpildāms likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

izslēgt otro un trešo daļu;

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "arbitrāža" ar vārdu "tiesa" un uzskatīt šo daļu par otro daļu.

11. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības uzņēmums realizē savu produkciju, darbus, pakalpojumus un citas vērtības pēc tarifiem un par cenām, kuras nosaka uzņēmums vai kuras noteiktas pašvaldības vai valsts pasūtījumā, vai par līgumcenām, ja tādas noteiktas likumos un citos normatīvajos aktos."

12. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības uzņēmums maksā nodokļus likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

13. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"Normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā pašvaldības uzņēmuma darbību var apturēt saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"."

14. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"Pašvaldības uzņēmumu likvidē likumā "Par uzņēmējdarbību" paredzētajos gadījumos un tajā noteiktajā kārtībā.

Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka ar likvidējamā pašvaldības uzņēmuma mantu nav iespējams pilnībā apmierināt visas likumīgās kreditoru prasības, likvidatoriem ir jāziņo par to pašvaldībai un jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespēju likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" noteiktajā kārtībā."

Pārejas noteikumi

1. Grozījumi likuma 20.pantā stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju".

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 305 "Grozījums likumā "Par pašvaldības uzņēmumu"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 135.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 3.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 22.oktobrī

06.11.1996