Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 15.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Individuāls uzņēmējs par sava uzņēmuma saistībām atbild ar visu savu īpašumu.";

izslēgt ceturtās daļas pēdējo teikumu.

2. 34.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "saskaņā ar likumu par bankrotu" ar vārdiem "saskaņā ar likumu par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju";

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"- pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) atkārtoti neiesniedz nodokļu likumos noteiktos pārskatus, deklarācijas vai nodokļu aprēķinus, kā arī nav paziņojis par savas darbības pārtraukšanu.";

papildināt pantu ar jaunu otro un trešo daļu šādā redakcijā:

Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem (izpildinstitūcijai) šajā likumā noteiktajos gadījumos jālikvidē uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) sešu mēnešu laikā pēc uzņēmējdarbības izbeigšanas, izņemot gadījumus, kad likvidators tiek iecelts pēc tiesas nolēmuma.

Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pārtrauc savu darbību, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājam (izpildinstitūcijai) par to jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienesta iestādei pēc tā reģistrācijas vietas, norādot uzņēmējdarbības pārtraukšanas iemeslus un termiņu. Ja pēc termiņa izbeigšanās uzņēmējdarbība netiek atsākta, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājam (izpildinstitūcijai) jāizpilda šā panta otrās daļas nosacījumi.";

izslēgt astoto daļu;

izteikt līdzšinējo devīto daļu šādā redakcijā:

"Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka likvidācijas procesā nav iespējams pilnībā apmierināt visus pamatotos kreditoru prasījumus, likvidatoriem ir jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespēju likumā par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju noteiktajā kārtībā.";

izslēgt desmito, vienpadsmito un piecpadsmito daļu;

uzskatīt līdzšinējo otro - septīto daļu attiecīgi par ceturto - devīto daļu, līdzšinējo devīto daļu par desmito daļu un līdzšinējo divpadsmito - četrpadsmito daļu attiecīgi par vienpadsmito - trīspadsmito daļu.

Pārejas noteikumi

1. Individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kura nodibināta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ir jāpārreģistrē Uzņēmumu reģistrā saskaņā ar šā likuma un likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikumiem kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai kā individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība līdz 1996.gada 31.decembrim.

2. Šo pārejas noteikumu 1.punkta kārtībā veiktās pārreģistrācijas gadījumā, arī gadījumā, ja vienlaikus tiek palielināts sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls, valsts nodeva netiek ņemta.

3. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.129 "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 10.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 19.septembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 8.oktobrī

22.10.1996