Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi
un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju"

Izdarīt likumā "Par Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Darba līgumu ar Inspekcijas priekšnieku slēdz finansu ministrs."

2. Izslēgt 6., 10. un 12.pantu.

3. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"8.pants. (1) Inspekcija pārrauga apdrošinātāju darbību. Apdrošinātājiem ir saistoši Inspekcijas norādījumi par apdrošinātāju darbību regulējošām prasībām un apdrošinātāju darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību, kas izdoti saskaņā ar šo likumu un likumu "Par apdrošināšanu"."

4. Izteikt 11.panta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"Šā likuma 9.panta 2., 3. un 11.punktā minētās tiesības Inspekcija var izmantot, ja:".

5. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Neatkarīgi no apdrošinātāja iesniegtajiem pārskatiem (bet ne retāk kā reizi trijos gados) Inspekcijai ir jāveic apdrošinātāja darbības pilna revīzija."

6. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. (1) Inspekcijas darbinieku - valsts amatpersonu - ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka Korupcijas novēršanas likums.

(2) Inspekcijas darbiniekam, atrodoties darba attiecībās ar Inspekciju, kā arī pēc šo attiecību izbeigšanās ir pienākums glabāt un neizpaust informāciju, kas viņam kļuvusi pieejama, strādājot Inspekcijā. Šis ierobežojums neattiecas uz likumos paredzētajiem izņēmumiem.

(3) Inspekcijas darbinieks drīkst izteikt Inspekcijas oficiālo viedokli sabiedrības informācijas līdzekļos tikai ar Inspekcijas priekšnieka pilnvarojumu.

(4) Par likumu un citu normatīvo aktu neievērošanu, pildot darba pienākumus, kā arī par nolikumos, instrukcijās un Inspekcijas darba pienākumu aprakstos noteiktās kārtības pārkāpumiem Inspekcijas darbinieku var saukt pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā."

7. Izslēgt 17.pantu.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.99 "Grozījumi likumā "Par Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 10.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.282 "Grozījumi likumā "Par Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 131.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 19.septembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 3.oktobrī

17.10.1996