Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu"

Izdarīt likumā "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 9.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tautības ierakstu uz šā likuma pamata var mainīt tikai vienu reizi."

2. 11.pantā:

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida piekrišana tautības ieraksta maiņai, ja pieteicējs ir nepilngadīgs vai ar tiesas spriedumu atzīts par rīcības nespējīgu.";

izslēgt pirmās daļas 7.punktu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja pieteicējs vēlas, lai pasē vai citos personu apliecinošos dokumentos tiktu ierakstīta tautība "latvietis", tautības ieraksta maiņas pieteikumam jāpievieno izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina pieteicēja augstāko (trešo) valsts valodas prasmes pakāpi, bet gadījumos, kad pieteicējs ir 1.grupas invalīds, kuram invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāks par 75 gadiem, - izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina viņa vidējo (otro) valsts valodas prasmes pakāpi.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja pieteicējs vēlas, lai pasē vai citos personu apliecinošos dokumentos tiktu ierakstīta tautība "lībietis (līvs)", un ar šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem dokumentiem to nav iespējams pierādīt, tautības ieraksta maiņas pieteikumam pievienojams Ministru kabineta noteiktas lībiešu (līvu) organizācijas atzinums par viņa etnisko izcelsmi.".

3. Aizstāt 16.pantā skaitli "10" ar skaitli "20".

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 23.maijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 7.jūnijā

21.06.1996