Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem"

Izdarīt likumā "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdu "juridiskā";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Ja bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki noteiktajā termiņā nav iesnieguši pieteikumu par namīpašuma atdošanu, bet viņam, pamatojoties uz pieprasījumu, kas iesniegts līdz 1994.gada 1.jūnijam, atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi zem strīdus namīpašuma, namīpašums atdodams, ja tas neskar trešo personu likumīgās intereses (nams pakļauts dzīvokļu privatizācijai, pēc 1994.gada 1.jūnija uzsākta pārbūve vai kapitālremonts u. tml.)."

2. Papildināt 9.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par namīpašumu, kurš nav saglabājies dabā, atzīstams arī tāds namīpašums, kas pēc tā atsavināšanas līdz 1991.gada 30.oktobrim pārbūvēts tādā mērā, ka lielāko tā substances daļu (vairāk par 65 procentiem) veido vēlākā laika izbūve. Ja celtniecība, pārbūve un rekonstrukcija veikta, pārkāpjot normatīvo aktu prasības, kā arī ja to veicis ļaunticīgs valdītājs, tas nevar būt par pamatu namīpašuma atdošanas prasības noraidīšanai."

3. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Ja nama īpašnieks un viņa ģimenes locekļi vēlas atgriezties savā namīpašumā un aizņemt dzīvokli, viņam jāiesniedz iesniegums attiecīgajai pašvaldībai. Pamatojoties uz šo iesniegumu, pašvaldība gada laikā nodrošina īpašnieka vajadzībām atbilstoša dzīvokļa atbrīvošanu, ierādot īrniekam līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.";

papildināt otro daļu ar šādu tekstu:

"tajos gadījumos, kad dzīvoklis un atgūstamais namīpašums atrodas vienas pilsētas vai pagasta robežās."

4. Papildināt 17.panta pirmo daļu ar šādu tekstu:

"izņemot gadījumus, kad īpašnieks nodrošina iepriekšminētās personas ar līdzvērtīgu dzīvojamo platību."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 23.maijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 6.jūnijā

20.06.1996