Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumus Nr. 295 "Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 174

Rīgā 1996. gada 14.maijā (prot. nr.26. 18. §)

Noteikumi par vārdu un uzvārdu identifikāciju dokumentos

Izdoti saskaņā ar Valodu likuma 18.pantu

 

1. Latvijas Republikā personas dokumentos lietojams vārds un uzvārds. Visos dokumentos valsts valodā personas vārds un uzvārds rakstāms saskaņā ar latviešu literārās valodas pareizrakstības normām, izmantojot tikai latviešu literārās valodas alfabēta burtus. Katram vārdam un uzvārdam (izņemot nelokāmos vārdus un uzvārdus) jābūt ar latviešu valodas lietvārdu vai īpašības vārdu sistēmai atbilstošu galotni. Sieviešu dzimtes personu uzvārdos lietojamas sieviešu dzimtes galotnes. Nelokāmi latviešu valodā ir citvalodu cilmes vārdi un uzvārdi, kas vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -o, -ā, -ē, -i, -ī, -u, -ū.

2. Citvalodu vārdi un uzvārdi neatkarīgi no to cilmes latviešu valodā rakstāmi iespējami tuvu izrunai oriģinālvalodā saskaņā ar citvalodu īpašvārdu atveides noteikumiem. Citvalodu vārdiem un uzvārdiem, izņemot nelokāmos vārdus un uzvārdus, atkarībā no personas dzimuma pievienojama vīriešu vai sieviešu dzimtes galotne.

3. Ja latviešu valodā izdotā dokumentā ierakstītā vārda vai uzvārda forma var apgrūtināt personas identificēšanu, pasē saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 24.oktobra noteikumiem nr.310 "Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm" (Latvijas Vēstnesis, 1995,169.nr.) var uzrādīt vārda vai uzvārda oriģinālformu. Ja oriģinālvalodā netiek lietota latīņalfabētiskā rakstība, ieraksts izdarāms latīņalfabētiskajā transliterācijā.

4. Vārda vai uzvārda rakstība no jauna izdodamajos dokumentos pielīdzināma noteiktām vārdu un uzvārdu rakstības normām. To izdara:

4. l. dzimtsarakstu nodaļas un pilsētu, rajonu vai pagastu pašvaldību institūcijas gadījumos, kad tās izdod atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības, pamatojoties uz agrākajiem reģistru ierakstiem;

4.2. Pilsonības un imigrācijas departaments, iekļaujot ziņas Iedzīvotāju reģistrā un izsniedzot pilsoņu pases un nepilsoņu personu apliecinošus dokumentus;

4.3. Latvijas Republikas diplomātiskās ir juridiski idents ierakstam personas dzimšanas apliecībā (vai citā dokumentā un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs, izdodot civilstāvokļa reģistrācijas apliecības un izsniedzot pilsoņu pases.

5. Vārda vai uzvārda formas pielīdzināšana noteiktām vārdu un uzvārdu rakstības normām netiek uzskatīta par vārda vai uzvārda maiņu. Par izmaiņām vārda un uzvārda rakstībā šo noteikumu 4.punktā minētās institūcijas informē Iedzīvotāju reģistru 10 dienu laikā.

6. Personas vārda vai uzvārda ieraksts dokumentā), ja abi ieraksti ir pilnīgi vienādi vai arī atšķirības ir tikai šādas:

6.1. katrs ieraksts atbilst dažādos vēstures laikposmos pieņemtajām latviešu valodas gramatikas vai pareizrakstības normām:

6.1.1. viena ieraksta vārds vai uzvārds lietots ar galotni, otra ieraksta - bez galotnes;

6.1.2. katrā ierakstā vārdam vai uzvārdam ir citas deklinācijas galotne;

6. l .3. katrā ierakstā vārds vai uzvārds lietots ar atšķirīgiem garumu apzīmējumiem izskaņās;

6.1.4. katrā ierakstā vārds vai uzvārds rakstīts atšķirīgā ortogrāfijā;

6.1.5. vienā ierakstā vārds vai uzvārds rakstīts atbilstoši izloksnes īpatnībām, otrā ierakstā - literārajā valodā;

6.2. vienā dokumentā personas vārds vai uzvārds ir citā locījumā nekā otrā dokumentā;

6.3. vienā dokumentā vārds vai uzvārds ierakstīts kādā citā valodā, bet otrā dokumentā - latviešu valodā;

6.4. dzimšanas apliecībā vai citā dokumentā ir ierakstīti divi vai vairāki vārdi, turpretī otrā dokumentā saskaņā ar tā izsniegšanas laikā spēkā esošajām juridiskajām normām saglabāts tikai viens vārds;

6.5. katrā dokumentā vārds vai uzvārds ierakstīts atbilstoši atšķirīgiem citvalodu īpašvārdu atveides principiem.

7. Ja personas dzimšanas apliecībā ir vairāki vārdi, tie visi ierakstāmi pasē un citos personas dokumentos. Dubultuzvārds uzskatāms par vienu uzvārdu.

8. Ikvienai personai ir tiesības parakstīties dokumentos viņai pierastā veidā.

9. Šo noteikumu piemērošanu valsts pārvaldes institūciju darbā reglamentē tieslietu ministra izdota instrukcija par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā.

Ministru prezidents A.Šķēle

Tieslietu ministrs Dz.Rasnačs

 

18.05.1996