Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 102

Rīgā 1996.gada 4.aprīlī (prot. nr.19, 17.§)

Grozījumi likumā "Par sociālo palīdzību"

Izdoti Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā

Izdarīt likumā "Par sociālo palīdzību" ("Latvijas Vēstnesis", 1995, 176.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 18.panta pirmās daļas 3.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šīm personām valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (viena pabalsta apmērā) piešķir uz laiku līdz pilngadības sasniegšanai."

2. Papildināt likuma 23.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja pabalsta saņēmējs ievietots valsts, pašvaldību vai privāti uzturētā sociālās aprūpes iestādē un atrodas pilnā tās apgādībā."

3. Izteikt 27.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts sociālos pabalstus izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas fonda iestādes, to pilnvarotas personas vai sociālās palīdzības institūcijas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

4. Aizstāt 45.panta pirmajā daļā vārdus "apstiprinātajiem statūtiem" ar vārdiem "apstiprināto nolikumu".

5. Aizstāt 46.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu "statūtos" ar vārdu "nolikumā".

6. Izteikt 47.pantu šādā redakcijā:

"(1) Sociālās palīdzības fondu vada direktors, kuru ieceļ Ministru kabinets.

(2) Sociālās palīdzības fonda darbību nodrošina no valsts pamatbudžeta līdzekļiem."

7. Aizstāt 48.panta otrajā daļā vārdu "personālsastāvu" ar vārdu "sastāvu".

8. Aizstāt Pārejas noteikumu 6.punkta 1.apakšpunktā vārdus "līdz Sociālās palīdzības fonda reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā" ar vārdiem "līdz Sociālās palīdzības fonda darbības uzsākšanai".

9. Izteikt Pārejas noteikumu 6.punkta 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) noteikumus par kārtību, kādā personas izmeklējamas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijā un šīs komisijas nolikumu;".

10. Svītrot Pārejas noteikumu 7.punktu.

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs V.Makarovs

11.04.1996