Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uz ņēmumu ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Neatkarīgi no jebkuriem šā likuma noteikumiem nodoklis ir jāietur pēc 25 procentu likmes no visiem maksājumiem vai izmaksām skaidrā naudā, ko Latvijas rezidenti vai nerezidentu Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus vai izmaksas skaidrā naudā šo personu pārstāvjiem vai trešo personu banku kontos.

(9) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības neieturēt nodokli no šā panta astotajā daļā minētajiem maksājumiem, ja to izmaksātājs pamatoti pierāda, ka minētie maksājumi netiek izdarīti ar nolūku samazināt šā maksātāja apliekamo ienākumu un nemaksāt vai samazināt Latvijā maksājamos nodokļus. Ja tiek atļauts neieturēt nodokli saskaņā ar šīs daļas noteikumiem, tad attiecībā uz maksājumiem ir piemērojami šā panta ceturtās daļas noteikumi."

2. Izteikt 6.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) šā likuma 3.panta ceturtās daļas 2.-7.punktā un astotajā daļā paredzētajām izmaksām, ja uzņēmums no tām nav ieturējis nodokli noteiktajā apjomā;".

3. Izteikt 6.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nosakot apliekamo ienākumu, uzņēmuma peļņu samazina:

1) par nekustamā īpašuma nodokļa (zemes nodokļa un īpašuma nodokļa), izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu summām,

2) par summām, kuras lauksaimniecības produkcijas ražotāji saņēmuši subsīdiju veidā."

4. Izteikt 12.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Rezidenta vai pastāvīgās pārstāvniecības darījums ar citu uzņēmumu vai personu, ja tie atrodas, ir izveidoti vai nodibināti zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, tiek uzskatīts par darījumu ar saistītu uzņēmumu vai ar uzņēmumu saistītu personu. Minēto valstu vai teritoriju sarakstu nosaka Ministru kabinets."

5. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļu maksātājam, kurš izmaksā šā likuma 3.panta ceturtajā vai astotajā daļā un 12.panta trešajā daļā minētās summas, jāietur nodoklis izmaksas brīdī un tas jāiemaksā valsts budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15.datumam. Ieturamo nodokli aprēķina, reizinot nodokļa likmi ar izmaksājamo summu."

Pārejas noteikums

Nodokli no maksājumiem nerezidentiem, kas ieturams saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 3.panta astoto daļu, ir jāietur no tiem maksājumiem, kuri izdarīti, sākot ar 1996.gada 1.aprīli.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 29.februārī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 13.martā

27.03.1996