Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi
un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sociālo nodokli"

Izdarīt likumā "Par sociālo nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 5.panta pirmā un otrā daļa stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri."

2. Izteikt pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Līdz 5.panta pirmās daļas spēkā stāšanās dienai proporcija, kādā sociālo nodokli maksā darba devējs un darbinieks (arī ierēdnis un ierēdņa kandidāts), ir šāda:

ar 1996.gada 1.janvāri 37 procentus maksā darba devējs, 1 procentu - darbinieks;

ar 1996.gada 1.jūliju 33 procentus maksā darba devējs, 5 procentus - darbinieks;

ar 1997.gada 1.janvāri 28 procentus maksā darba devējs, 9 procentus - darbinieks;

ar 1998.gada 1.janvāri 25 procentus maksā darba devējs, 11 procentus - darbinieks;

ar 1999.gada 1.janvāri 23 procentus maksā darba devējs, 12 procentus - darbinieks;

ar 2000.gada 1.janvāri 20 procentus maksā darba devējs, 14 procentus - darbinieks;

ar 2001.gada 1.janvāri 18 procentus maksā darba devējs, 15 procentus - darbinieks."

3. Papildināt pārejas noteikumus pēc 5.punkta ar jaunu 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Par personām, kuras nodarbinātas lauksaimniecībā un veic pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas pārstrādi (turpmāk - lauksaimniecībā nodarbinātās personas), līdz 1997.gada 1.janvārim sociālo nodokli maksā darba devējs un darbinieks, kā arī par šīm personām tiek veikti maksājumi no valsts pamatbudžetā paredzētajiem līdzekļiem šādā proporcijā:

ar 1996.gada 1.janvāri 22 procentus maksā darba devējs, 1 procentu - darbinieks, 15 procentus veido maksājumi no valsts pamatbudžeta;

ar 1996.gada 1.jūliju 18 procentus maksā darba devējs, 5 procentus - darbinieks, 15 procentus veido maksājumi no valsts pamatbudžeta.

7. Kārtību, kādā izdarāmi sociālā nodokļa maksājumi no valsts budžeta, nosaka Ministru kabinets."

4. Uzskatīt pārejas noteikumu līdzšinējo 6. un 7.punktu attiecīgi par 8. un 9.punktu.

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10. Līdz 1996.gada 31.martam Ministru kabinets apstiprina to lauksaimniecībā nodarbināto personu profesiju sarakstu, uz kurām attiecas pārejas noteikumu 6.punkts.

11. Fiziskā persona, par kuru darba devējs nav samaksājis aprēķināto sociālo nodokli attiecīgā uzņēmuma bankrota vai likvidācijas dēļ, var to samaksāt likuma "Par sociālo nodokli" 9.panta noteiktajā kārtībā."

Pārejas noteikums

Sociālā nodokļa likme par lauksaimniecībā nodarbinātajām personām ir piemērojama, sākot ar 1996.gada 1.janvāri. Pārmaksātās nodokļa summas ieskaitāmas nākamo periodu maksājumos.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 8.februārī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 20.februārī

05.03.1996