Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49. nr.; 1991, 27./28. nr.; 1992, 18./19. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "rajonu, pilsētu un pilsētas rajonu valsts notārs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "rajonu un pilsētu valsts notārs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts notārs" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju šajā likumā noteiktajā kārtībā veic:

- Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs;

- Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietnieki;

- Uzņēmumu reģistra valsts notāri.";

izslēgt trešo daļu.

3. Aizstāt 2. pantā skaitli un vārdus "500 tūkstošus rubļu" ar skaitli un vārdu "25 000 latu".

4. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

" 3.pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbības tiesiskais pamats

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbību regulē šis likums, Ministru kabineta apstiprināts Uzņēmumu reģistra nolikums un citi normatīvie akti."

5. 4.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārdiem "citos likumos" ar šāda satura tekstu:

"un septiņu dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas nosūta Valsts ieņēmumu dienestam tā kompetencei atbilstošu informāciju par reģistrējamo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un veidā;";

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) veic savstarpēju informācijas apmaiņu ar valsts un pašvaldību institūcijām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un veidā;";

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) veic citas likumos paredzētās funkcijas."

6. Izteikt 5. panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Ja rodas domstarpības par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukuma atbilstību likuma prasībām, pieprasāms Valsts valodas centra atzinums."

7. Izslēgt 6.panta otrajā daļā vārdus "(arī PSRS)".

8. 8.pantā:

aizstāt astotajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Augstākās Padomes noteiktajā preses izdevumā" ar vārdiem "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"";

aizstāt devītajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Augstākās Padomes noteiktajos preses izdevumos" ar vārdiem "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"";

papildināt pantu ar četrpadsmito un piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistra darbības nodrošināšanai izmanto divdesmit procentus no valsts nodevas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to filiāļu un pārstāvniecību reģistrāciju, to pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju, informācijas saņemšanu no Uzņēmumu reģistra, kā arī no ienākumiem, kas tiek gūti par maksas pakalpojumiem un tiek ieskaitīti Tieslietu ministrijas speciālajā budžetā.

Maksas pakalpojumu veidus, maksu un speciālā budžeta izlietojuma kārtību nosaka Ministru kabinets."

9. Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākās Padomes, Ministru Padomes" ar vārdiem "Saeimas, Ministru kabineta".

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 5.oktobrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Gorbunovs

Rīgā 1995.gada 21.oktobrī

04.11.1995