Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi
un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par cukuru"

Izdarīt likumā "Par cukuru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Ar šo likumu tiek aizsargāts Latvijā ražotā cukura iekšējais tirgus, garantēts valsts atbalsts cukura ražošanas ekonomikai un noteiktas valsts institūciju, kā arī uzņēmējdarbības un kooperācijas pārvaldes institūciju tiesības un pienākumi šajā jomā."

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Cukurbiešu audzētājiem un pārstrādātājiem ir tiesības brīvi izvēlēties institūciju, kurai deleģēt uzņēmējdarbības un kooperācijas pārvaldes funkcijas. Zemkopības ministrija ir tiesīga deleģēt šīs nozares pārvaldes funkcijas cukurbiešu audzētāju un pārstrādātāju izveidotajai institūcijai."

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Cukurfabrikas ne mazāk kā par pusi no piegādātās produkcijas norēķinās ar cukurbiešu audzētājiem 20 dienu laikā, bet par pārējo produkcijas daļu - ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc pārstrādes darbu pabeigšanas.

Cukurbiešu audzētāji par piegādāto produkciju var saņemt cukuru vai ražošanas blakusprodukciju, kuras kvalitāte, daudzums un cena tiek noteikta, savstarpēji vienojoties.

Cukurfabrikas kompensē cukurbiešu audzētājiem cukurbiešu piegādes transporta izdevumus. To normatīvus un maksimālo lielumu nosaka nozares pārvaldes institūcija."

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Cukurbiešu audzētājiem un pārstrādātājiem ir tiesības saņemt kredītus par subsidētām kredīta procentu likmēm.

Valsts gada budžeta projektā Ministru kabinets nosaka prognozējamo kredītu apjomu un paredz budžeta finansējumu kredīta procentu likmju subsidēšanai."

5. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Ar muitas nodokli neapliek jēlcukuru, kuru ieved Latvijā uz līguma pamata tikai pārstrādei un valsts iekšējam patēriņam nozares pārvaldes institūcijas noteiktajā daudzumā katrai cukurfabrikai proporcionāli pārstrādāto cukurbiešu daudzumam.

Ja, pārkāpjot līgumu, no pārstrādei ievestā jēlcukura saražotais baltais cukurs netiek izvests, muitas nodokli par visu ievesto jēlcukuru iekasē pilnā apmērā.

Šāda līguma reģistrāciju un tā izpildes kontroli veic nozares pārvaldes institūcija."

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Latvijas muita iekasē visu veidu cukura muitas nodokli, ieskaita iekasētās summas speciālā Zemkopības ministrijas Cukura ražošanas veicināšanas fonda kontā cukurbiešu audzētāju un pārstrādātāju kredīta procentu likmju subsidēšanai un katru mēnesi sniedz nozares pārvaldes institūcijai informāciju par ievesto un izvesto cukura daudzumu."

7. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Nozares pārvaldes institūcija uz Valsts statistikas komitejas un Latvijas muitas uzskaites datu pamata katru mēnesi sastāda cukura apgrozījuma bilanci valstī, analizē situāciju un cenas cukura tirgū, izstrādā priekšlikumus cukura muitas tarifu un atvieglojumu noteikšanai un iesniedz tos Zemkopības ministrijai."

8. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Ministru kabinets valsts gada budžeta projektā paredz līdzekļus cukura ražošanas veicināšanai, šim nolūkam daļu no cukura apgrozījuma nodokļa ieņēmumiem ieskaitot speciālā Zemkopības ministrijas Cukura ražošanas veicināšanas fonda kontā."

9. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Cukura ražošanas veicināšanas fonda līdzekļus atbilstoši tāmei izmaksā cukurbiešu audzētājiem un pārstrādātājiem mērķprogrammu izpildei.

Mērķprogrammas izstrādā nozares pārvaldes institūcija un apstiprina Zemkopības ministrija. Par šo mērķprogrammu izpildi atbild nozares pārvaldes institūcija un Zemkopības ministrija."

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 24.augustā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1995. gada 8. septembrī

22.09.1995