Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi
  un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

" 5.pants. Rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju tiesības izdot saistošos noteikumus un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu

Rajonu padomes, pilsētu domes un pagastu padomes ir tiesīgas izdot saistošos noteikumus un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu likumā "Par pašvaldībām" paredzētajos gadījumos."

2. Izslēgt 13.pantu.

3. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Rajonu padomes, pilsētu domes un pagastu padomes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus līdz piecdesmit latiem."

4. Izteikt 29.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

" 29.pants. Personai piešķirto speciālo tiesību atņemšana

Personai piešķirto speciālo tiesību (transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, medību tiesību, ieroču glabāšanas un nēsāšanas tiesību, speciālo līdzekļu [gāzes pistoļu (revolveru)] glabāšanas un nēsāšanas tiesību) atņemšanu piemēro uz laiku līdz trim gadiem par šo tiesību izmantošanas kārtības rupju vai sistemātisku pārkāpšanu."

5. 41.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu darba devējam vai amatpersonai līdz divsimt piecdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu darba devējam vai amatpersonai līdz simt piecdesmit latiem."

6. Izteikt 41.1 panta tekstu šādā redakcijā:

"Par darba līguma noslēgšanu ar darbinieku, kurš nav uzrādījis attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību, ja to paredz valsts valodas prasmes atestācijas nolikums, -

uzliek naudas sodu darba devējam vai amatpersonai no simt līdz simt piecdesmit latiem."

7. Izteikt 42.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

8. 43.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

9. 45.1 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

10. Izteikt 46.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm."

11. 46.1 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot šīs zāles un zāļu ražošanas līdzekļus vai bez konfiskācijas.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs zāles un prekursorus vai bez konfiskācijas.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot nereģistrētās zāles.";

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot šīs zāles.";

izteikt piektās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot šīs zāles vai bez konfiskācijas.";

izteikt sestās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot šīs zāles vai bez konfiskācijas.";

izteikt septītās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem.";

izteikt astotās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

12. 47.pantā:

izslēgt vārdu "valsts";

izteikt sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

13. 48.pantā:

izslēgt vārdu "valsts";

izteikt sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

14. 49.pantā:

izslēgt vārdu "valsts";

izteikt sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

15. Izslēgt 49.1 pantu.

16. Izslēgt 50.1 pantu.

17. Izteikt 51.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

18. Izteikt 52.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

19. Izteikt 53.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

20. 53.1 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz simt latiem un zemes komisiju amatpersonām - līdz divsimt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

21. Papildināt kodeksu ar 53.2 pantu šādā redakcijā:

" 53.2 pants. Patvaļīga atkāpšanās no meža apsaimniekošanas projekta

Par patvaļīgu atkāpšanos no paredzētajā kārtībā apstiprināta meža apsaimniekošanas projekta -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

22. Izteikt 54.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

23. Papildināt kodeksu ar 54.1 pantu šādā redakcijā:

" 54.1 pants. Meža norādījuma zīmju iznīcināšana vai bojāšana

Par meža norādījuma zīmju iznīcināšanu vai bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

24. 55.pantā:

izteikt pirmās un otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

25. Izteikt 56.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

26. Izteikt 57.panta tekstu šādā redakcijā:

"Par zemes un ūdens objektu vai to piekrastes aizsargjoslu bojāšanu, koku, krūmu, paaugas vai ūdensaugu iznīcināšanu vai bojāšanu, faunas iznīcināšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

27. Papildināt kodeksu ar 57.1 pantu šādā redakcijā:

" 57.1 pants. Meža iznīcināšana vai bojāšana

Par meža iznīcināšanu vai bojāšanu, to applūdinot vai pārpurvojot, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

28. Izteikt 58.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

29. Izteikt 59.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

30. Izteikt 60.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

31. Izteikt 61.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

32. Izteikt 62.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

33. Izteikt 63.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

34. Izteikt 64.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

35. Izteikt 65.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

36. Izteikt 66.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

37. Izteikt 66.1 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

38. Papildināt kodeksu ar 66.2 pantu šādā redakcijā:

" 66.2 pants. Meža inženierbūvju iznīcināšana vai bojāšana

Par meža inženierbūvju iznīcināšanu vai bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

39. Papildināt kodeksu ar 66.3 pantu šādā redakcijā:

" 66.3 pants. Meža fonda zemju patvaļīga izmantošana celtniecībai

Par meža fonda zemju patvaļīgu izmantošanu celtniecībai, būvējot uz tām pastāvīgas vai īslaicīgas lietošanas objektus, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

40. Papildināt kodeksu ar 66.4 pantu šādā redakcijā:

" 66.4 pants. Meža fonda zemju patvaļīga transformēšana

Par meža fonda zemju patvaļīgu transformēšanu citās zemes lietošanas kategorijās -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

41. Izteikt 67.pantu šādā redakcijā:

" 67. pants. Mežmateriālu patvaļīga ieguve

Par sveķu, sulu, celmu, lūku, mizu, zaru, zaleņa, pumpuru, kā arī eglīšu, meiju un citu dekoratīvu materiālu patvaļīgu ieguvi -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par augošu koku patvaļīgu ciršanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

42. Izteikt 68. pantu šādā redakcijā:

" 68. pants. Meža atjaunošanas noteikumu pārkāpšana, nepabeigto apmežojumu vai meža selekcijas objektu iznīcināšana vai bojāšana

Par meža atjaunošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par nepabeigto apmežojumu iznīcināšanu vai bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

Par meža selekcijas objektu iznīcināšanu vai bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

43. Izteikt 69.pantu šādā redakcijā:

" 69. pants. Meža patvaļīga blakusizmantošana

Par lopu patvaļīgu ganīšanu mežā -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par siena patvaļīgu pļaušanu mežā, savvaļas ogu, augļu, riekstu, sēņu, ārstniecības augu un citu izejvielu, kā arī sūnu patvaļīgu ieguvi -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem, konfiscējot pārkāpuma rezultātā iegūtās lietas vai bez konfiskācijas.

Par meža blakusizmantošanas noteikumu pārkāpšanu, nodarot kaitējumu mežam, -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma rezultātā iegūtās lietas un pārkāpuma izdarīšanas rīkus."

44. Izslēgt 70.pantu.

45. Izteikt 71.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

46. Papildināt kodeksu ar 71.1 pantu šādā redakcijā:

" 71.1 pants. Meža apsaimniekošanas un izmantošanas sanitāro noteikumu pārkāpšana

Par meža apsaimniekošanas un izmantošanas sanitāro noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

47. 72.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt piecdesmit latiem."

48. Izteikt 73.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu par transporta līdzekļu vai iekārtu ekspluatāciju atbildīgajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem."

49. Izteikt 74. panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu autotransporta vai cita mobilā līdzekļa vadītājam līdz simt latiem."

50. Izteikt 75.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

51. Izteikt 76.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

52. Izteikt 77.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

53. Izteikt 78.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

54. Izteikt 79.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

55. 80.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus, vai atņem medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

56. Izteikt 80.1 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot pie pārkāpēja atrastās nelikumīgi iegūto medījamo dzīvnieku jēlādas vai kažokādas."

57. Izteikt 80.2 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot pie pārkāpēja atrastās nelikumīgi iegūtās zivis vai citus ūdensdzīvniekus."

58. Izteikt 81.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

59. Izteikt 82.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

60. Izteikt 82.1 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

61. Izteikt 82.2 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt latiem."

62. Izteikt 83.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt latiem."

63. Izteikt 84.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt latiem."

64. 84.1 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonai vai citai personai, kuras pienākums ir šādas ziņas sniegt, līdz divsimt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

65. Izteikt 85.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

66. Izteikt 85.1 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

67. Izteikt 86.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

68. Izteikt 87.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

69. Izteikt 88.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

70. 88.1 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

71. Izteikt 88.2 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

72. Izteikt 89.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

73. Izteikt 89.1 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

74. Izteikt 89.2 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

75. Izteikt 89.3 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

76. Izteikt 89.4 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

77. Izteikt 89.5 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

78. Izteikt 91.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

79. Izteikt 92.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt latiem."

80. Izteikt 96.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

81. Izteikt 97. panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

82. Izteikt 98.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

83. Izteikt 98.1 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

84. Izteikt 98.2 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - līdz simt latiem."

85. Izteikt 99.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

86. 100.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz desmit latiem un amatpersonām - līdz piecdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - līdz simt latiem.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.";

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

87. Izteikt 103.1 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt latiem."

88. Izteikt 103.2 panta sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

89. Izteikt 103.5 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

90. Izteikt 103.6 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt piecdesmit latiem."

91. 104.pantā:

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas";

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem vai atņem tiesības vadīt šos traktorus vai mašīnas uz laiku līdz trim mēnešiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

92. Izteikt 105.1 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - līdz simt latiem."

93. 106. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu personām līdz desmit latiem un amatpersonām - līdz trīsdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz divdesmit latiem un amatpersonām - līdz sešdesmit latiem."

94. Izteikt 107.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem."

95. Izteikt 108.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

96. 108.1 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz septiņdesmit pieciem latiem un amatpersonām - līdz simt piecdesmit latiem."

97. Izteikt 108.2 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

98. Izteikt 108.3 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem, konfiscējot dzīvnieku barības vai veterināro zāļu līdzekļus vai bez konfiskācijas."

99. Izteikt 108.4 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - līdz simt latiem."

100. 109.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz divdesmit pieciem latiem un amatpersonām - līdz piecdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu personām no pieciem līdz desmit latiem un amatpersonām - no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz piecdesmit latiem.";

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.";

izteikt piektās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem."

101. 110.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.";

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no pieciem līdz desmit latiem.";

izteikt piektās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem."

102. 111.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz divdesmit pieciem latiem un amatpersonām - līdz simt latiem.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem.";

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem."

103. Izteikt 112.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem, atsavinot pret atlīdzību vai konfiscējot minētās vielas un priekšmetus vai bez atsavināšanas un konfiskācijas, un amatpersonām - no piecdesmit līdz simt latiem."

104. 113.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem, konfiscējot filmu."

105. Izteikt 114.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem."

106. 115.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

107. 116.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu kuģa kapteinim, kuģa īpašniekam vai kuģa fraktētājam līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu kuģa kapteinim, kuģa īpašniekam vai kuģa fraktētājam no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, kuģa īpašniekam vai kuģa fraktētājam uz laiku līdz trim gadiem atņemot tiesības nodarboties ar jūras satiksmes pakalpojumiem un kuģa kapteinim uz laiku līdz trim gadiem atņemot tiesības ieņemt kapteiņa amatu."

108. 117.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz septiņdesmit pieciem latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

109. Izteikt 118.panta tekstu šādā redakcijā:

"Par mazo kuģu reģistrācijas un uzskaites noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem.

Par mazo kuģu un to stāvvietu bāzu (būvju) lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem mazā kuģa vadīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem."

110. 119.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem."

111. Papildināt kodeksu ar 131.1 pantu šādā redakcijā:

" 131.1 pants. Autopārvadājumos nodarbinātajiem transporta līdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošana

Par autopārvadājumos nodarbinātajiem transporta līdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

112. Papildināt kodeksu ar 134.1 pantu šādā redakcijā:

" 134.1 pants. Autopārvadājumu veikšana, ja nav klāt licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai reģistrācijas apliecības vai pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus

Par autopārvadājumu veikšanu, ja nav klāt licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai reģistrācijas apliecības, bet tās nepieciešamība likumdošanas aktos ir paredzēta, vai pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos dokumentus -

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem."

113. Izteikt 135.panta tekstu šādā redakcijā:

"Par virsnormas vai neapmaksātas bagāžas pārvadāšanu sabiedriskajā transportā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz diviem latiem.

Naudas soda samaksāšana neatbrīvo pasažieri no maksas par virsnormas rokas bagāžas pārvadāšanu."

114. Izteikt 136.pantu šādā redakcijā:

" 136. pants. Braukšana bez biļetes

Pasažieriem par lidošanu bez biļetes -

uzliek naudas sodu desmit latu apmērā.

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes, kā arī par desmit līdz sešpadsmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes:

1) piepilsētas vilcienos -

uzliek naudas sodu piecu latu apmērā;

2) vietējos un tālsatiksmes vilcienos -

uzliek naudas sodu desmit latu apmērā;

3) jūras transporta piepilsētas līniju kuģos un upju transporta piepilsētas un pilsētas satiksmes kuģos -

uzliek naudas sodu divu latu piecdesmit santīmu apmērā;

4) jūras transporta un upju transporta vietējo un tālsatiksmes līniju kuģos -

uzliek naudas sodu piecu latu apmērā;

5) upju transporta kuģos pārcelšanai -

uzliek naudas sodu viena lata apmērā.

Par septiņu līdz desmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes:

1) piepilsētas vilcienos -

uzliek naudas sodu viena lata apmērā;

2) vietējos un tālsatiksmes vilcienos -

uzliek naudas sodu trīs latu apmērā;

3) jūras transporta piepilsētas līniju kuģos un upju transporta piepilsētas un pilsētas satiksmes kuģos -

uzliek naudas sodu viena lata apmērā;

4) jūras transporta un upju transporta vietējo un tālsatiksmes līniju kuģos -

uzliek naudas sodu divu latu piecdesmit santīmu apmērā;

5) upju transporta kuģos pārcelšanai -

uzliek naudas sodu viena lata apmērā.

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes, kā arī par septiņu līdz sešpadsmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes trolejbusā, tramvajā, pilsētas maršruta autobusā, maršruta taksometrā vai taksobusā -

uzliek naudas sodu viena lata piecdesmit santīmu apmērā.

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes, kā arī par septiņu līdz sešpadsmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes rajona maršruta autobusā -

uzliek naudas sodu trīs latu apmērā.

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes, kā arī par desmit līdz sešpadsmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes tālsatiksmes vai starptautiskā maršruta autobusā -

uzliek naudas sodu desmit latu apmērā.

Par septiņu līdz desmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes tālsatiksmes vai starptautiskā maršruta autobusā -

uzliek naudas sodu trīs latu apmērā.

Naudas soda samaksāšana neatbrīvo pasažieri no maksas par braucienu.

Par pasažieru pārvadāšanu bez biļetes vai noteiktā tarifa neievērošanu pilsētas, rajona, tālsatiksmes vai starptautiskā maršruta autobusos, maršruta taksometros vai taksobusos, ko izdara satiksmes līdzekļa vadītājs konduktors vai ko pieļauj konduktors,-

uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem."

115. Izteikt 137.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem."

116. 137.1 pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "piecsimt rubļu" ar vārdiem "desmit latu";

papildināt otrās daļas dispozīciju pēc vārdiem "apkalpot pasažierus" ar vārdiem "izņemot noteikumos paredzētos gadījumus";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus "līdz vienam tūkstotim rubļu" ar vārdiem "no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem";

aizstāt trešās daļas sankcijā vārdus "līdz diviem tūkstošiem rubļu" ar vārdiem "no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem".

117. 138. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem."

118. 139.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

119. Papildināt kodeksu ar 139.1 pantu šādā redakcijā:

" 139.1 pants. Tranzītkravu pārvadājumu noteikumu pārkāpšana

Par tranzītkravu pārvadājumu veikšanu, ja nav apdrošināta atbildība par kaitējumu, ko pārvadātājs var nodarīt trešajām personām vai to mantai, -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem, atņemot tiesības veikt tranzītkravu pārvadājumus vai bez tā."

120. Izteikt 144.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - līdz simt piecdesmit latiem."

121. 145.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

122. 146.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot izman-totos radioelektroniskos sakaru līdzekļus un citas iekārtas vai bez konfiskācijas.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot izmantotos radioelektroniskos sakaru līdzekļus un citas iekārtas."

123. Izteikt 147.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

124. Izteikt 148.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - līdz simt piecdesmit latiem."

125. Izteikt 149.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

126. Izteikt 150.pantu šādā redakcijā:

" 150. pants. Reģistrēšanas un uzskaites noteikumu dzīvokļa jautājumu risināšanai pārkāpšana

Par reģistrēšanas un uzskaites noteikumu dzīvokļa jautājumu risināšanai ar valsts un pašvaldību palīdzību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

127. Izteikt 150.1 pantu šādā redakcijā:

" 150.1 pants. Neziņošana par dzīvojamās telpas atbrīvošanu

Par valsts vai pašvaldības namā izīrēšanai derīgās brīvās dzīvojamās telpas atbrīvošanas rakstveida paziņojuma iesniegšanas termiņu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

128. 152.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt piecdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz simt piecdesmit latiem."

129. Izslēgt 152.1 pantu.

130. Izteikt 152.2 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt piecdesmit latiem."

131. Izteikt 155.1 pantu šādā redakcijā:

" 155.1 pants. Preču uzskaites un preču pavadzīmju aprites kārtības neievērošana

Par noteiktās preču saņemšanas (iepirkšanas) dokumentu noformēšanas un preču (pakalpojumu) uzskaites kārtības neievērošanu tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par noteiktās preču pavadzīmju uzskaites, saglabāšanas, noformēšanas vai lietošanas kārtības neievērošanu, kā arī par normatīvajos aktos noteikto preču pavadzīmju aprites kārtību reglamentējošo prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie saistīti ar precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli,-

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par preču uzglabāšanu (atrašanos) tirdzniecības (realizācijas) vietās un visās to pārvadāšanas stadijās bez preču pavadzīmēm, izņemot normatīvajos aktos tieši paredzētus gadījumus,-

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot preces."

132. Izteikt 155.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces,-

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās."

133. Papildināt kodeksu ar 155.6 pantu šādā redakcijā:

" 155.6 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

Par benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu,-

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu."

134. Papildināt kodeksu ar 155.7 pantu šādā redakcijā:

" 155.7 pants. Labības vairumtirdzniecības noteikumu pārkāpšana

Par labības un tās pārstrādes produktu vairumtirdzniecības noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

135. Izteikt 156.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces,-

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās."

136. Izteikt 156.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces,-

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās."

137. Izteikt 156.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces,-

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās."

138. Izslēgt 157.pantu.

139. Izteikt 158.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem."

140. 158.1 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu divdesmit piecu latu apmērā.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu piecdesmit latu apmērā, uz trim gadiem atņemot tiesības nodarboties ar pasažieru pārvadāšanu."

141. Izteikt 159.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

142. 160.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par atteikšanos pieņemt oficiālajā apgrozībā esošās naudaszīmes kā likumīgus maksāšanas līdzekļus maksājumiem valsts budžetā un pašvaldību budžetos, samaksai par precēm un pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad likumi un citi normatīvie akti nosaka citus maksāšanas līdzekļus,-

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus vai atņemot tiesības uz zināma veida uzņēmējdarbību vai bez tā."

143. Izteikt 163.1 pantu šādā redakcijā:

" 163.1 pants. Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšana un realizācija bez noteiktajiem zīmogiem (zīmēm) un kvalitātes apliecībām

Par tādām dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu, kuriem nav proves zīmoga un valsts garantijas zīmes vai kuriem ir neatbilstošs vai viltots zīmogs (zīme), uzglabāšanu (atrašanos) izgatavošanas vai tirdzniecības (realizācijas) vietās, bet mazumtirdzniecībā - arī ar tirdzniecības telpām iekšēji saistītajās telpās, kā arī par šo izstrādājumu realizāciju vai nodošanu realizācijai -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

Par realizējamo dārgmetālu un dārgakmeņu nenodrošināšanu ar kvalitātes apliecībām -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem,-

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot izgatavošanas un tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus."

144. Izslēgt 164.1 pantu.

145. Papildināt kodeksu ar 165.2 pantu šādā redakcijā:

" 165.2 pants. Nodokļu maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošana

Par savlaicīgu nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā, par nepareizu ziņu sniegšanu, kā arī par neizstāšanos no nodokļu maksātāju reģistra normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

146. Papildināt kodeksu ar 165.3 pantu šādā redakcijā:

" 165.3 pants. Kredītiestāžu darbības noteikumu neievērošana

Par kredītiestāžu darbību regulējošo likumu, Ministru kabineta noteikumu vai Latvijas Bankas saistošo noteikumu vai norādījumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu kredītiestādes valdes locekļiem, valdes priekšsēdētājam vai direktoram rīkotājam no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt šos amatus vai bez tā."

147. Aizstāt 166.panta sankcijā vārdus "trim tūkstošiem rubļu" ar vārdiem "simt piecdesmit latiem".

148. Izteikt 166.2 pantu šādā redakcijā:

" 166.2 pants. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez atļaujas (licences) vai uzņēmējdarbības veikšana, pārkāpjot atļaujā (licencē) minētos nosacījumus

Par uzņēmējdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību nosaka likums, par uzņēmējdarbības veikšanu, pārkāpjot atļaujā (licencē) minētos nosacījumus, vai par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc atļaujas (licences) atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās, kā arī pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, izņemot šā kodeksa 46.1 pantā minētos gadījumus,-

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus."

149. 166.3 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

150. 166.4 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus vai bez tā."

151. Izslēgt 166.5 pantu.

152. Izteikt 166.7 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem."

153. Izteikt 166.8 panta sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

154. Izteikt 166.9 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem."

155. Izteikt 166.10 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem."

156. Izteikt 166.11 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem."

157. Izteikt 166.12 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit pieciem latiem."

158. Izteikt 166.13 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem."

159. Izteikt 166.14 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem."

160. Izteikt 166.17 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem."

161. Papildināt kodeksu ar 166.20 pantu šādā redakcijā:

" 166.20 pants. Tabakas izstrādājumu realizācija bez noteiktā marķējuma

Par tabakas izstrādājumu uzglabāšanu (atrašanos) tirdzniecības (realizācijas) vietās, bet mazumtirdzniecībā - arī ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās - bez noteiktā marķējuma, kā arī par atbilstoši noteikumiem nemarķētu tabakas izstrādājumu realizāciju, nodošanu realizācijai (vai ar citiem nosacījumiem) -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās, bet mazumtirdzniecībā - arī ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu,-

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos tabakas izstrādājumus, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos tabakas izstrādājumus."

162. Izteikt 167. panta tekstu šādā redakcijā:

"Par sīko huligānismu, tas ir, lamāšanos ar necenzētiem vārdiem sabiedriskās vietās, apvainojošu uzmākšanos un citām tamlīdzīgām darbībām, kas traucē sabiedrisko mieru un kārtību,-

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm."

163. Izslēgt 168.pantu.

164. 171.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm."

165. Izteikt 172.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem."

166. Izslēgt 174.2 pantu.

167. 174.3 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm."

168. Izteikt 175.1 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

169. Izteikt 176. panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem."

170. Papildināt kodeksu ar 176.1 pantu šādā redakcijā:

" 176.1 pants. Sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas un izbeigšanas noteikumu pārkāpšana

Par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības publiskās darbības uzsākšanu pirms sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijas, kā arī par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības turpināšanu pēc sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijas anulēšanas -

uzliek naudas sodu sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vadītājiem vai pilnvarotajiem vadības locekļiem līdz divsimt piecdesmit latiem."

171. Izteikt 177.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

172. 178.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par naudas, pārtikas produktu, alkoholisko dzērienu, kā arī citu vielu, izstrādājumu un priekšmetu nelikumīgu, no pārbaudes noslēptu nodošanu vai mēģinājumu jebkurā veidā tos nodot personām, kuras ievietotas aizturēto turēšanas vietās, iepriekšējā apcietinājuma vietās, brīvības atņemšanas vietās,-

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem, konfiscējot šīs vielas, izstrādājumus un priekšmetus.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem, konfiscējot šīs vielas, izstrādājumus un priekšmetus."

173. Izteikt 181. pantu šādā redakcijā:

" 181. pants. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, ko izdarījušas personas, kurām ir attiecīgas atļaujas

Par šaujamieroču un munīcijas iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem ieroču glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

Par speciālo līdzekļu [gāzes pistoļu (revolveru)] iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas,-

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem vai atņem speciālo līdzekļu glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

174. Izslēgt 182.pantu.

175. Izteikt 183.pantu šādā redakcijā:

" 183. pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošana tiem neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu, organizāciju darbinieki

Par šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu tiem neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu, organizāciju darbinieki, kurām ir attiecīgas atļaujas,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču vai speciālo līdzekļu glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

176. Izslēgt 184.pantu.

177. 185.pantā:

aizstāt vārdu "pilsoņus" ar vārdu "personas";

izteikt sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

178. Izteikt 186.pantu šādā redakcijā:

" 186.pants. Dzīvošana bez pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās)

Par dzīvošanu bez derīgas pases vai to aizstājoša personas dokumenta -

uzliek naudas sodu personām, kurām jābūt pasei, līdz divdesmit pieciem latiem.

Par dzīvošanu bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās) Latvijas teritorijā -

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem."

179. Izteikt 187.pantu šādā redakcijā:

" 187. pants. Tīša pases bojāšana, nolaidīga glabāšana vai tādas pases lietošana, kuras vietā izsniegta jauna pase

Par tīšu pases bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kā rezultātā pase pazaudēta,-

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kā rezultātā pase pazaudēta, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,-

uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādas pases lietošanu, kuras vietā izsniegta jauna pase,-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

180. Izteikt 188. pantu šādā redakcijā:

"188. pants. Pieļaušana personām dzīvot bez pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā

Par pieļaušanu personām dzīvot bez derīgas pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās) -

uzliek naudas sodu personai, kas atbild par pasu sistēmas noteikumu ievērošanu, līdz simt piecdesmit latiem."

181. Izteikt 189. pantu šādā redakcijā:

"189. pants. Pieņemšana darbā bez pases vai darba atļaujas

Par tādu personu pieņemšanu darbā, kuras dzīvo bez derīgas pases vai kurām nav darba atļaujas, ja to nepieciešamību nosaka likums, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem."

182. Izteikt 190. panta tekstu šādā redakcijā:

"Par pases nelikumīgu atņemšanu, kā arī par pases pieņemšanu ķīlā -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem."

183. Izteikt 190.2 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem."

184. Izteikt 190.3 panta tekstu šādā redakcijā:

"Par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu savlaicīgu nepaziņošanu Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departamenta nodaļām -

uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit pieciem latiem."

185. Izteikt 190.5 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām no divdesmit pieciem līdz simt latiem."

186. Izteikt 190.6 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām no divdesmit pieciem līdz simt latiem."

187. Izteikt 190.7 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

188. Izteikt 190.8 panta sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

189. 190.9 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

190. Izteikt 194. panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

191. Izteikt 194.1 pantu šādā redakcijā:

" 194.1 pants. Valsts robežas režīma pārkāpšana

Par valsts robežas, pierobežas, pierobežas joslas, robežkontroles vai robežpārejas punkta režīma pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm."

192. Izteikt 197.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

193. 201.2 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

194. 201.3 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt piecdesmit latiem."

195. Izteikt 201.4 pantu šādā redakcijā:

" 201.4 pants. Masu informācijas līdzekļu izmantošana, lai iejauktos personiskajā dzīvē

Par masu informācijas līdzekļu izmantošanu, lai iejauktos personiskajā dzīvē,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

196. Izteikt 201.5 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

197. Izteikt 201.7 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

198. Izteikt 201.8 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

199. Izteikt 201.9 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

200. Izteikt 201.11 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

201. Izteikt 201.12 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

202. Izteikt 201.13 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

203. 201.14 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

204. 201.15 pantā:

izslēgt vārdus "ja šīs preces un citi priekšmeti nav paredzēti personiskajām vajadzībām";

izteikt sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus vai bez konfiskācijas."

205. Izteikt 201.16 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

206. Izteikt 201.17 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

207. Izteikt 201.18 panta tekstu šādā redakcijā:

"Par muitas kontrolē esošo preču un citu priekšmetu iekraušanu, izkraušanu, pārkraušanu, pirkšanu, pārdošanu, dāvināšanu, iesaiņojuma bojājumu izlabošanu, iesaiņojuma atvēršanu, iesaiņošanu, pārsaiņošanu vai uz šīm precēm un citiem priekšmetiem vai to iesaiņojuma esošo identifikācijas zīmju vai marķējuma grozīšanu bez Latvijas Republikas muitas iestādes atļaujas, kā arī par plombu, zīmogu vai citu Latvijas Republikas muitas iestādes uzlikto nodrošinājumu bojāšanu vai nozaudēšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

208. Izteikt 201.19 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus vai bez konfiskācijas."

209. Izteikt 201.20 panta tekstu šādā redakcijā:

"Par Latvijas Republikā ar atpakaļizvešanas saistībām ievesto preču un citu priekšmetu neizvešanu uz ārzemēm šajās saistībās norādītajos termiņos -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus vai piedzenot to vērtību.

Par preču un citu priekšmetu, kuri izvesti uz ārzemēm ar atpakaļievešanas saistībām, neievešanu Latvijas Republikā šajās saistībās norādītajos termiņos -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus vai piedzenot to vērtību, vai bez tā."

210. Izteikt 201.21 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus vai piedzenot to vērtību, vai bez tā."

211. Izteikt 201.22 panta tekstu šādā redakcijā:

"Par preču un citu priekšmetu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, apejot muitas kontroli, tas ir, par preču un citu priekšmetu ievešanu muitas kontroles zonā vai izvešanu no tās bez Latvijas Republikas muitas iestādes atļaujas, par to pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai ārpus muitas iestādes atrašanās vietas vai ārpus muitas kontroles veikšanas laika vai par gatavošanos šim pārkāpumam -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus, kā arī transporta līdzekļus, kas izmantoti šādai pārvadāšanai, vai bez konfiskācijas."

212. Izteikt 201.23 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

213. Izteikt 201.24 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

214. Izteikt 201.25 panta tekstu šādā redakcijā:

"Par preču un citu priekšmetu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, tos noslēpjot no muitas kontroles, šajā nolūkā izmantojot slēptuves un citus paņēmienus, kuri apgrūtina preču un citu priekšmetu atklāšanu, vai priekšmetiem piešķirot citu priekšmetu izskatu, vai iesniedzot Latvijas Republikas muitas iestādei kā preču un citu priekšmetu pārvietošanas pamatojumu viltotus, nelikumīgā ceļā iegūtus vai nepatiesas ziņas saturošus dokumentus, kā arī dokumentus, kas ir pamats citu preču un priekšmetu pārvietošanai, vai par gatavošanos šim pārkāpumam -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus, arī speciāli slēpšanas nolūkam pārbūvētus priekšmetus, kā arī transporta līdzekļus, kas izmantoti preču un priekšmetu pārvadāšanai, vai bez konfiskācijas."

215. Izteikt 201.26 panta tekstu šādā redakcijā:

"Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju darbiniekiem, ja viņi nelieto valsts valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams viņu profesionālo pienākumu veikšanai,-

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

216. 201.27 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem."

217. Izteikt 201.28 pantu šādā redakcijā:

" 201.28 pants. Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju sēžu un citu darba sanāksmju tulkojuma nenodrošināšana valsts valodā

Sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem, ja tie pēc viena vai vairāku sēdes vai sanāksmes dalībnieku pieprasījuma nenodrošina valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju sēžu vai citu darba sanāksmju tulkojumu valsts valodā,-

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem."

218. Izteikt 201.29 panta tekstu šādā redakcijā:

"Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju vadītājiem, ja viņi nenodrošina valsts valodas lietošanu lietvedībā un visos dokumentos, kas attiecas uz lietvedību, kā arī sarakstē ar adresātiem iekšzemē,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem."

219. 201.30 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem no simt līdz simt piecdesmit latiem."

220. 201.31 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem."

221. Izteikt 201.32 pantu šādā redakcijā:

"201.32 pants. Latviešu, angļu, vācu vai krievu valodā rakstītu dokumentu nepieņemšana

Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju amatpersonām, ja tās no iedzīvotājiem nepieņem un neizskata dokumentus, kas rakstīti latviešu, angļu, vācu vai krievu valodā, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz septiņdesmit pieciem latiem."

222. Izteikt 201.33 pantu šādā redakcijā:

"201.33 pants. Atbildes nesniegšana valsts valodā uz iesniegumiem un sūdzībām

Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu vai organizāciju amatpersonām, ja tās uz valsts valodā rakstītiem iedzīvotāju iesniegumiem vai sūdzībām nesniedz atbildi valsts valodā,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem."

223. 201.34 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem."

224. 201.35 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "valsts pārvaldes" ar vārdiem "vai pašvaldību";

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem."

225. 201.36 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - no divdesmit pieciem līdz simt latiem";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem."

226. Izteikt 201.37 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām no piecdesmit līdz simt latiem un amatpersonām - no simt līdz simt piecdesmit latiem."

227. Izteikt 201.38 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz simt piecdesmit latiem."

228. Izteikt 201.39 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm."

229. Izteikt 201.41 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

230. Papildināt kodeksu ar 201.42 pantu šādā redakcijā:

" 201.42 pants. Krimināllietā dotā personiskā galvojuma saistību pārkāpšana

Par krimināllietā drošības līdzekļa veidā dotā personiskā galvojuma rakstveida saistību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu galviniekam līdz simt piecdesmit latiem.

Par to pašu pārkāpumu, ja personiskais galvojums dots par aizdomās turēto, apsūdzēto vai tiesājamo, kurš tiek turēts aizdomās vai apsūdzēts par smaga nozieguma izdarīšanu, -

uzliek naudas sodu galviniekam līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm."

231. Papildināt kodeksu ar četrpadsmito "e" nodaļu šādā redakcijā:

 

"Četrpadsmitā "e" nodaļa

Administratīvie pārkāpumi valsts simbolikas lietošanā

201.43 pants. Latvijas Republikas valsts karoga un citu valstu karogu nepacelšana

Par Latvijas Republikas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, rajonu padomju, pilsētu domju vai pagastu padomju noteiktajās dienās vai gadījumos -

uzliek naudas sodu personām, kas ir atbildīgas par Latvijas Republikas valsts karoga vai citu valstu karogu pacelšanu, līdz piecdesmit latiem.  

201.44 pants. Latvijas Republikas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana

Par Ministru kabineta noteiktā Latvijas Republikas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.  

201.45 pants. Latvijas Republikas valsts karoga izgatavošanas un realizācijas kārtības pārkāpšana

Par noteiktās Latvijas Republikas valsts karoga izgatavošanas vai realizācijas kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem."

232. Papildināt kodeksu ar četrpadsmito "f" nodaļu šādā redakcijā:

 

"Četrpadsmitā "f" nodaļa

Administratīvie pārkāpumi iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanā valsts un pašvaldību institūcijās

201.46 pants. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas noteikumu pārkāpšana

Par rakstveida atbildes nesniegšanu iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniedzējam likumā noteiktajā termiņā -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tāda iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanu, kura izskatīšanas rezultātā amatpersona ir personiski tieši ieinteresēta, -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz piecdesmit latiem.  

201.47 pants. Apmeklētāju pieņemšanas kārtības pārkāpšana

Par apmeklētāju pieņemšanu retāk nekā reizi mēnesī -

uzliek naudas sodu institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai līdz divdesmit pieciem latiem.  

201.48 pants. Iesniegumā, sūdzībā vai priekšlikumā minēto ziņu un faktu publicēšanas noteikumu pārkāpšana

Par iesniegumā, sūdzībā vai priekšlikumā minēto ziņu vai faktu nodošanu publicēšanai bez iesniedzēja piekrišanas -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt latiem."

233. Izteikt 202. panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu divdesmit piecu latu apmērā."

234. Izteikt 203. panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem."

235. Izteikt 204. panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem."

236. Izteikt 204.1 pantu šādā redakcijā:

" 204.1 pants. Ziņu un materiālu neiesniegšana vēlēšanu komisijām un to lēmumu nepildīšana

Par nepieciešamo ziņu un materiālu neiesniegšanu vēlēšanu komisijām, kā arī par šo komisiju lēmumu nepildīšanu -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz piecdesmit latiem."

237. Izteikt 205. pantu šādā redakcijā:

" 205. pants. Institūcijas (amatpersonas), kas pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas

Administratīvo pārkāpumu lietas izskata:

1) rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori, kā arī Rīgas pilsētas priekšpilsētu (rajonu) valžu priekšsēdētāji;

2) rajonu, pilsētu, pilsētas rajonu un pagastu administratīvās komisijas;

3) rajonu (pilsētu) tiesas (tiesneši);

4) policijas iestādes, Tirdzniecības uzraudzības valsts komiteja, Valsts ieņēmumu dienests, Robežapsardzības spēki, Spirta monopola pārvalde, Valsts proves uzraudzības inspekcija un citas iestādes (amatpersonas), kas norādītas šajā kodeksā vai tam pilnvarotas ar pašvaldību institūciju lēmumiem."

238. 210. pantā:

izslēgt pirmajā un otrajā daļā skaitļus "157., 168.";

aizstāt pirmajā daļā skaitļus "181.-190." ar skaitļiem "185.-190.";

aizstāt otrajā daļā skaitļus "181.-185." ar skaitli "185.".

239. Izteikt 211. pantu šādā redakcijā:

" 211.pants. Pagastu padomes

Pagastu padomes izskata to administratīvo pārkāpumu lietas, kuri paredzēti šā kodeksa 89., 94.pantā (ja pārkāpumu izdarījusi persona), 100., 152. pantā (izņemot lietas par būvnormatīvu pārkāpumiem) un 172. pantā."

240. Izteikt 211.1 pantu šādā redakcijā:

" 211.1 pants. Rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori, kā arī Rīgas pilsētas priekšpilsētu (rajonu) valžu priekšsēdētāji

Rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori, kā arī Rīgas pilsētas priekšpilsētu (rajonu) valžu priekšsēdētāji izskata šā kodeksa 51.-54., 57., 58., 66., 69., 75., 76. un 86.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī lietas par pašvaldības domes (padomes) apstiprināto saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Naudas sods, ko uzliek rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori, kā arī Rīgas pilsētas priekšpilsētu (rajonu) valžu priekšsēdētāji, nedrīkst pārsniegt simt latus.

Rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori, kā arī Rīgas pilsētas priekšpilsētu (rajonu) valžu priekšsēdētāji ir tiesīgi naudas sodu līdz divdesmit latiem iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu."

241. Izteikt 211.2 pantu šādā redakcijā:

" 211.2 pants. Institūcijas (amatpersonas), kas realizē kontroli pār pašvaldību domju (padomju) izdoto saistošo noteikumu ievērošanu

Kontroli pār pašvaldības domes (padomes) izdoto saistošo noteikumu ievērošanu realizē attiecīgās domes (padomes) pilnvarotas institūcijas (amatpersonas).

Amatpersonas, izskatot lietas par minēto noteikumu pārkāpšanu, var uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem, bet pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) - līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu."

242. Izslēgt 212. pantu.

243. 213. pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitli "50.1";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "137.1 panta trešajā daļā" ar skaitli un vārdiem "139.1 panta otrajā daļā", pēc skaitļa un vārdiem "155.3 panta otrajā daļā" - ar skaitli un vārdiem "155.6 panta otrajā daļā", pēc skaitļa un vārdiem "160.1 panta otrajā daļā" - ar skaitli "165.3", pēc skaitļa "166.8" - ar skaitli un vārdiem "166.20 panta otrajā daļā", pēc skaitļa "175.2" - ar skaitli "176.1", pēc skaitļa "194." - ar skaitli "194.1", pēc skaitļiem "201.39 - 201.41" - ar skaitļiem "201.42 - 201.48";

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdus "156. panta trešajā daļā" ar skaitli un vārdiem "156. panta ceturtajā daļā";

izslēgt otro daļu.

244. 214. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus "138. -139." ar skaitļiem un vārdiem "138.-139.1 panta pirmajā daļā", skaitli "164.1" - ar skaitli un vārdiem "166.20 panta pirmajā daļā", skaitli "174.2" - ar skaitļiem un vārdu "181. un 183.";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "155.4" ar skaitli "155.6";

izslēgt otrās daļas 2. punktā vārdu un skaitli "un 191.".

245. Aizstāt 214.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "un 155.4 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "155.4, 155.6 pantā un 166.20 panta pirmajā daļā".

246. Izteikt 215.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts ugunsdrošības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) vecākie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori - naudas sodu līdz simt latiem;

3) valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori - naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem."

247. 215.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "160.1 panta pirmajā daļā" ar skaitli "165.2", pēc skaitļa un vārdiem "166.16 (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas) pantā" - ar skaitli un vārdiem "166.20 panta pirmajā daļā";

papildināt panta otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Valsts ieņēmumu dienesta rajonu (republikas pilsētu) nodaļu priekšnieki - administratīvos sodus par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas norādīti šā panta pirmajā daļā."

248. Papildināt 215.4 panta pirmo daļu pēc skaitļa "166.17" ar skaitli un vārdiem "166.20 panta pirmajā daļā".

249. 216.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus dzelzceļa transporta institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, pasažieru stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, lokomotīvju (vagonu) depo priekšnieks un viņa vietnieks, mehanizētās iekraušanas un izkraušanas distances priekšnieks, ceļa distances priekšnieks, valsts uzņēmuma "Latvijas dzelzceļš" apsardzes daļas priekšnieks un viņa vietnieks - brīdinājumu vai naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) ugunsdzēsības komandas daļas (sardzes) priekšnieks, nodaļas (vienības, komandas, ugunsdzēsības vilciena) priekšnieks un viņa vietnieks, ugunsdzēsības profilakses vecākais instruktors, vecākais ceļu meistars - brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt latiem;

3) pasažieru vilciena priekšnieks (pasažieru vilciena mehāniķis brigadieris), pasažieru vilciena kontrolieris revidents, pasažieru vilciena revidents instruktors, ceļu meistars - brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit latiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz desmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu."

250. 217. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus jūras un upju transporta institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas ostu galvenais kapteinis un viņa vietnieks kuģošanas drošības jautājumos - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) ostas kapteinis un viņa vietnieks - naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) ostas administrācijas pārvaldnieks un viņa vietnieks - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

4) kuģa kapteinis - naudas sodu līdz simt latiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz divdesmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu."

251. Izslēgt 219. pantu.

252. Izteikt 221.panta tekstu šādā redakcijā:

"Transporta valsts kontroles iestādes izskata to administratīvo pārkāpumu lietas, kuri paredzēti šā kodeksa 131.1 pantā, 134. panta pirmajā daļā, 134.1 pantā, 135.pantā, 136. panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137. pantā un 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) transporta valsts kontroles iestādes priekšnieks, viņa vietnieki, transporta valsts kontroles iestādes rajonu un republikas pilsētu nodaļu priekšnieki, viņu vietnieki, pašvaldību kontroles iestāžu priekšnieki un viņu vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) transporta valsts kontroles iestāžu un pašvaldību kontroles iestāžu kontrolieri - naudas sodu līdz simt latiem;

3) valsts transporta uzņēmumu, pašvaldību transporta uzņēmumu direktori, viņu vietnieki, daļu priekšnieki, viņu vietnieki, kustības kontroles dienesta priekšnieks, viņa vietnieki un kontrolieri - naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem;

4) Satiksmes ministrijas un pašvaldību iestāžu noteiktās

amatpersonas - naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz divdesmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu."

253. Izslēgt 223.1 pantu.

254. Izteikt 223.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts energokontroles iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts energokontroles direktors un viņa vietnieki, Valsts energoinspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki - naudas sodu līdz simt divdesmit pieciem latiem;

2) Valsts energoinspekcijas nodaļu priekšnieki un vecākie

inspektori -- naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem;

3) Valsts energoinspekcijas inspektori - naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

255. Izteikt 226. panta tekstu šādā redakcijā:

"Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes izskata šā kodeksa 190.7, 201.11 - 201.25 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus muitas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) muitas kontrolpunktu vadītāji - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 190.7, 201.11 - 201.13 pantā;

2) rajonu (republikas pilsētu) muitu priekšnieki un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 201.14 - 201.25 pantā;

3) Valsts ieņēmumu dienesta rajonu (republikas pilsētu) nodaļu priekšnieki, kā arī Muitas departamenta priekšnieks un viņa vietnieki - administratīvos sodus par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas norādīti šā panta pirmajā daļā."

256. 228. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts sanitāro uzraudzību realizējošo institūciju un iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas galvenais valsts sanitārais ārsts un viņa vietnieki -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) rajonu, pilsētu vai transporta valsts sanitārie ārsti -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.";

izslēgt trešo daļu.

257. Izteikt 228.1 pantu šādā redakcijā:

" 228.1 pants. Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija

Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija izskata šā kodeksa 45.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles valsts galvenais eksperts un viņa vietnieki - naudas sodu līdz piecdesmit latiem;

2) rajonu (pilsētu) medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles valsts eksperti - naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem."

258. Papildināt kodeksu ar 228.2 pantu šādā redakcijā:

" 228.2 pants. Farmācijas inspekcija

Farmācijas inspekcija izskata šā kodeksa 46.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Farmācijas inspekcijas vārdā ir tiesīgi Farmācijas inspekcijas vadītājs, viņa vietnieki un inspektori - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

259. Izteikt 230. panta otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts veterinārā dienesta iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas valsts galvenais veterinārais inspektors - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) valsts vecākie veterinārie inspektori - naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem;

3) valsts veterinārie inspektori - naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

260. Izteikt 230.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus sēklu kvalitātes valsts uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts sēklu inspekcijas priekšnieks, viņa vietnieki un inspektori - naudas sodu līdz piecdesmit latiem;

2) rajonu sēklu kvalitātes uzraudzības agronomi inspektori un inspektori - naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem."

261. Izteikt 230.3 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus ciltsdarba noteikumu ievērošanas valsts kontroles un uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks un inspektori - naudas sodu līdz simt latiem;

2) rajonu lauksaimniecības pārvalžu (departamentu) ciltsdarba valsts inspektori - naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem."

262. Izteikt 230.4 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts labības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts labības inspekcijas priekšnieks - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts labības inspekcijas galvenie speciālisti inspektori un speciālisti inspektori - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

263. Izteikt 230.6 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus meliorācijas sistēmu un būvju valsts kontroles un uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi Meliorācijas pārvaldes (departamenta) vadītājs, meliorācijas sistēmu ekspluatācijas valsts uzņēmumu (iestāžu, organizāciju) vadītāji un viņu vietnieki - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

264. Papildināt kodeksu ar 230.8 pantu šādā redakcijā:

" 230.8 pants. Valsts labības birojs

Valsts labības birojs izskata šā kodeksa 155.7 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts labības biroja vārdā ir tiesīgi Valsts labības biroja direktors un viņa vietnieks - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

265. Izteikt 231. pantu šādā redakcijā:

" 231. pants. Vides aizsardzības valsts iestādes

Vides aizsardzības valsts iestādes izskata lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 47. - 49., 51. - 58., 59. pantā (ja tie nav sanitāri higiēnisko noteikumu pārkāpumi), 60. - 71., 72. - 76. pantā (ja tie nav sanitāri higiēnisko noteikumu pārkāpumi) un 77.-88.2 pantā, 99. panta 1.-4. punktā, 118., 152. pantā (ja tie ir būvnormatīvu pārkāpumi) un 152.2 pantā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šajā pantā minēto vides aizsardzības valsts iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Vides valsts inspekcijas vadītājs un viņa vietnieks -

uzliek naudas sodus līdz divsimt piecdesmit latiem, atņem mazā kuģa vadītāja tiesības par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 118. panta otrajā daļā, uz laiku līdz trim gadiem;

2) Vides valsts inspekcijas celtniecības, floras un faunas, gaisa, iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu, jūras, bīstamo atkritumu un ķīmisko vielu, mazo kuģu, ūdeņu, zemes, zemes dzīļu, radiācijas un kodoldrošības kontroles daļu vadītāji, viņu vietnieki, sektoru vadītāji, reģionālo vides aizsardzības komiteju priekšnieki un viņu vietnieki -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

3) Vides valsts inspekcijas un reģionālo vides aizsardzības komiteju vecākie inspektori un inspektori -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 61., 82., 82.1 un 82.2 pantā, ja tos pieļāvuši ārvalstu pilsoņi, ārvalstu kuģu kapteiņi vai citu peldošu līdzekļu kapteiņi vai komandējošā sastāva personas:

1) šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās amatpersonas uzliek naudas sodu līdz maksimālajam šajos pantos paredzētajam naudas sodam ASV dolāros, kuru var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā;

2) šā panta pirmās daļas 3. punktā minētās amatpersonas uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem ASV dolāru, kuru var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā.

Naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, šajā pantā minētās amatpersonas var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā."

266. 231.1 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz divsimt piecdesmit latiem" un vārdus "līdz divdesmit pieciem latiem" - ar vārdiem "līdz simt piecdesmit latiem";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pieciem latiem" ar vārdiem "divdesmit latiem".

267. Izslēgt 232.pantu.

268. Izteikt 233.pantu šādā redakcijā:

" 233. pants. Valsts meža dienesta amatpersonas

Valsts meža dienesta amatpersonas izskata šā kodeksa 53.2, 54., 54.1, 57., 57.1, 58., 66., 66.2-66.4, 67.-69., 71., 71.1, 80. un 80.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts meža dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Meža un medību valsts inspekcijas priekšnieks, virsmežziņi, Meža un medību valsts inspekcijas nodaļu vadītāji - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) mežziņi, Meža un medību valsts inspekcijas inspektori - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

3) mežsargi - naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Valsts meža dienesta amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu. Naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā."

269. Izteikt 235. panta otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts elektrosakaru inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts elektrosakaru inspekcijas direktors - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts elektrosakaru inspekcijas direktora pilnvarotas

amatpersonas - naudas sodu līdz divsimt latiem."

270. Izteikt 236. pantu šādā redakcijā:

" 236. pants. Zemkopības ministrijas valsts tehniskās uzraudzības iestādes

Zemkopības ministrijas valsts tehniskās uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 104. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Zemkopības ministrijas valsts tehniskās uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki, sektoru vadītāji, rajonu valsts tehniskās uzraudzības inspekciju priekšnieki un viņu vietnieki - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem vai atņemt tiesības vadīt traktorus un citas pašgājējas mašīnas;

2) Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas galvenie speciālisti, speciālisti, rajonu valsts tehniskās uzraudzības inspekciju speciālisti un vadošie valsts inspektori - naudas sodu līdz simt latiem."

271. Izteikt 236.1 pantu šādā redakcijā:

" 236.1 pants. Valsts proves uzraudzības inspekcija

Valsts proves uzraudzības inspekcija izskata šā kodeksa 163.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts proves uzraudzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts proves uzraudzības inspekcijas galvenais provētājs, daļu vadītāji un inspektori - naudas sodu līdz divsimt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz divdesmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu."

272. Izteikt 236.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas arhīvu inspekcijas daļas vadītājs, viņa vietnieks un valsts arhīvu direktori - brīdinājumu vai naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas arhīvu inspekcijas daļas inspektori un valsts arhīvu inspektori - brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt latiem."

273. 236.3 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcijas vadītājs - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) valsts valodas inspektori - naudas sodu līdz simt latiem;

3) Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcijas pilnvarotas amatpersonas un pašvaldību valsts valodas inspektori - naudas sodu līdz piecdesmit latiem.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Šajā pantā minētās amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu. Naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā."

274. Papildināt 247. panta otro daļu pēc vārda "ministrija" ar vārdiem "vai Latvijas Banka".

275. Aizstāt 250. panta pirmajā daļā vārdus "vienu tūkstoti rubļu" ar vārdiem "divdesmit latu".

276. Izteikt 251. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja pārkāpti meža ugunsdrošības noteikumi, kā arī citi likumdošanas akti par vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu, protokola noformēšanai (ja pārkāpēja personu nevar noskaidrot pārkāpuma vietā) vides aizsardzības valsts iestāžu, Valsts meža dienesta amatpersonas, resoru apsardzes darbinieki, kā arī attiecīgi pilnvarotas to iestāžu amatpersonas, kuras realizē uzraudzību pār medību noteikumu ievērošanu, kontroli pār dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu realizējošo citu iestāžu amatpersonas, rezervātu un citu īpaši aizsargājamo teritoriju amatpersonas, kā arī zemessargi var nogādāt pārkāpēju policijas, Zemessardzes vai pašvaldību institūciju dienesta telpās."

277. Izteikt 254. panta 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Vides valsts inspekcijas un reģionālo vides aizsardzības komiteju amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas saistīti ar medību, zvejas, makšķerēšanas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu vai ļaunprātīgu nepakļaušanos minēto vides aizsardzības valsts iestāžu amatpersonu likumīgam rīkojumam vai prasībai."

278. Izteikt 256. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Mantu apskati var izdarīt tam pilnvarotas policijas, militarizētās apsardzes, civilās aviācijas, muitas, Robežapsardzības spēku, Vides valsts inspekcijas, reģionālo vides aizsardzības komiteju, meža sardzes, valsts medību uzraudzības iestāžu amatpersonas, bet likumdošanas aktos tieši noteiktajos gadījumos - arī citu tam pilnvarotu institūciju amatpersonas."

279. Izslēgt 257.panta sestajā daļā skaitļus un vārdu "168, 182. un 184."

280. Izslēgt 269.panta trešajā daļā vārdus "un nepilngadīgo lietu komisijas".

281. Papildināt 270.panta trešo daļu pēc skaitļa "146." ar skaitli "165.3".

282. Izslēgt 276.panta piekto daļu.

283. Izteikt 280.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) vides aizsardzības valsts iestāžu amatpersonu (Vides valsts inspekcijas celtniecības, floras un faunas, gaisa, iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu, jūras, bīstamo atkritumu un ķīmisko vielu, mazo kuģu, ūdeņu, zemes, zemes dzīļu, radiācijas un kodoldrošības kontroles daļu vadītāji, vecākie inspektori, inspektori, reģionālo vides aizsardzības komiteju priekšnieku vietnieki, vecākie inspektori, inspektori) lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu - šo iestāžu vadītājiem (priekšniekiem) vai rajona (pilsētas) tiesai, kuras spriedums ir galīgs; Vides valsts inspekcijas vadītāja vietnieka un reģionālo vides aizsardzības komiteju priekšnieku lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu - Vides valsts inspekcijas vadītājam vai rajona (pilsētas) tiesai, kuras spriedums ir galīgs."

284. 287. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "137.1 panta trešajā daļā" ar skaitli un vārdiem "139.1 panta otrajā daļā", pēc skaitļa un vārdiem "155.3 panta otrajā daļā" - ar skaitļiem un vārdu "155.6, 165.3 pantā", pēc skaitļiem un vārda "166.7 līdz 166.8" - ar skaitli "166.20", pēc skaitļa "175.2" - ar skaitli "176.1", pēc skaitļa "194." - ar skaitli "194.1";

aizstāt pirmajā daļā skaitļus "201.39 - 201.41" ar skaitļiem "201.39 - 201.48".

285. Izteikt 304. panta tekstu šādā redakcijā:

"Lēmumu par priekšmeta - administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīka vai tiešā objekta - konfiskāciju izpilda:

1) rajonu (pilsētu) tiesu izpildītāji - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156. panta otrajā daļā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.15, 201.19 - 201.22 pantā un 201.25 panta otrajā daļā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3 - 155.6 pantā, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā,156.2 panta otrajā daļā, 163.1 panta trešajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā daļā, 166.16 panta otrajā daļā, 166.20 un 178. pantā;

3) Vides valsts inspekcijas un reģionālo vides aizsardzības komiteju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 79., 80., 80.1, 80.2 pantā;

4) meža dienesta un Vides valsts inspekcijas pilnvarotas

amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) valsts veterinārā dienesta iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 108.3 pantā;

6) Farmācijas inspekcijas amatpersonas un inspektori vai Valsts veterinārā departamenta pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) gaisa transporta organizāciju pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā un 113.panta otrajā daļā;

8) Valsts ieņēmumu dienesta priekšnieka pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta otrajā daļā, 166.2 pantā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā daļā, 166.16 panta otrajā daļā, 166.20, 201.15 pantā, 201.19 - 201.22 un 201.25 pantā;

9) Valsts elektrosakaru inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146. pantā."

286. Papildināt 308. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Lēmumu par ieroču vai speciālo līdzekļu [gāzes pistoļu (revolveru)] glabāšanas un nēsāšanas tiesību atņemšanu izpilda tam pilnvarotas valsts policijas iestādes."

287. Izteikt 309. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā izņemamas transporta līdzekļa vadītāja apliecības, nosaka Iekšlietu ministrija, bet mazo kuģu vadītāja apliecības - Vides valsts inspekcija."

288. Papildināt kodeksu ar 310.1 pantu šādā redakcijā:

" 310.1 pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par ieroču glabāšanas un nēsāšanas tiesību vai speciālo līdzekļu [gāzes pistoļu (revolveru)] glabāšanas un nēsāšanas tiesību atņemšanu

Lēmumu par ieroču vai speciālo līdzekļu [gāzes pistoļu (revolveru)] glabāšanas un nēsāšanas tiesību atņemšanu izpilda, anulējot ieroču vai speciālo līdzekļu [gāzes pistoļu (revolveru)] glabāšanas un nēsāšanas atļaujas."

 

Pārejas noteikumi

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.143 "Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 16.nr.);

2) Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.144 "Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 16.nr.);

3) Satversmes 81.panta kārtībā izdoto Ministru kabineta noteikumu nr.162 "Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Latvijas Republikas Muitas kodeksā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 18.nr.) 1.punkts;

4) Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.176 "Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 19.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 19.jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
 Saeimas priekšsēdētājs A.Gorbunovs

Rīgā 1995.gada 4.augustā

18.08.1995