Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 29.12.1996. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.145

Rīgā 1995.gada 30.maijā (prot. nr.29 28.§)
Grozījumi tiesību aktos sakarā ar Valsts reformu ministrijas likvidāciju

1. Sakarā ar Valsts reformu ministrijas likvidāciju izdarīt grozījumus šādos Ministru prezidenta un Ministru kabineta tiesību aktos:

1.1. Ministru prezidenta 1993.gada 31.augusta rīkojuma nr.20—r "Par atsevišķu valsts pārvaldes institūciju pagaidu štatu vienībām" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 70.nr.) 1.punktā svītrot vārdus "Valsts reformu ministrijai — 30";

1.2. Ministru kabineta 1993.gada 28.septembra rīkojumā nr.51—r "Par Pašvaldību reformu padomes izveidošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 31.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 144.nr.):

1.2.1. rīkojuma 1.punktā:

1.2.1.1. svītrot vārdus "Valsts reformu ministrijas parlamentārais sekretārs";

1.2.1.2. aizstāt vārdus "Valsts reformu ministrijas Pašvaldību reformu departamenta direktora vietas izpildītājs" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktors";

1.2.1.3. svītrot vārdus "V.A.Tērauda — valsts reformu ministre";

1.2.2. rīkojuma 3.punktā aizstāt vārdus "ar Valsts reformu ministrijas Pašvaldību reformu departamentu" ar vārdiem "ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamentu";

1.2.3. rīkojuma pielikuma 3.1.apakšpunktā aizstāt vārdus "valsts reformu ministrs" ar vārdiem "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs";

1.2.4. rīkojuma pielikuma 3.3.apakšpunktā aizstāt vārdus "Valsts reformu ministrijas Pašvaldību reformu departamenta direktors" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktors";

1.2.5. rīkojuma pielikuma 3.punkta otrajā rindkopā aizstāt vārdus "Valsts reformu ministrija" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija";

1.2.6. rīkojuma pielikuma 5.punktā aizstāt vārdus "Valsts reformu ministrijas Pašvaldību reformu departaments" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departaments";

1.2.7. rīkojuma pielikuma 7.punktā aizstāt vārdus "Valsts reformu ministrijas Pašvaldību reformu departamenta" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta";

1.3. (Zaudējis spēku ar 30.04.1996., sk. MK 30.04.1996. rīkojuma Nr.148 2.2.apakšpunktu);

1.4. (Svītrots ar MK 22.10.1996. noteikumiem Nr.412);

1.5. (Svītrots ar MK 22.10.1996. noteikumiem Nr.412);

1.6. (Svītrots ar MK 22.10.1996. noteikumiem Nr.412);

1.7. (Svītrots ar MK 22.10.1996. noteikumiem Nr.412);

1.8. Ministru kabineta 1994.gada 31.maija noteikumos nr.113 "Par rajona (republikas pilsētas) konsultatīvās padomes nolikumu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 71.nr.):

1.8.1. noteikumu 3.1.apakšpunktā aizstāt vārdus "Valsts reformu minis—trijas" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas";

1.8.2. noteikumu 7.punktā aizstāt vārdus "ar Valsts reformu ministriju" ar vārdiem "ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju";

1.8.3. noteikumu 11.punktā aizstāt vārdus "valsts reformu ministrs" ar vārdiem "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs";

1.9. (Svītrots ar MK 24.12.1996. noteikumiem Nr.460);

1.10. Ministru kabineta 1994.gada 21.jūnija rīkojuma nr.324—r "Par darba grupas izveidošanu Valdības programmas "Indivīda tiesību aizsardzība Latvijā" izstrādei" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 86.nr.) 1.punktā svītrot vārdus "V.Tērauda — Valsts reformu ministrijas valsts sekretāre";

1.11. Ministru kabineta 1994.gada 23.augusta rīkojuma nr.404—r "Par Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes izveidošanu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 108.nr.) 1.punktā svītrot vārdus "Valsts reformu ministrijas pārstāvis";

1.12. (Svītrots ar MK 22.10.1996. noteikumiem Nr.412);

1.13. (Svītrots ar MK 22.10.1996. noteikumiem Nr.412);

1.14. Ministru kabineta 1995.gada 7.februāra noteikumu nr.32. "Noteikumi par kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma jautājumu izlemšanai un apdzīvoto vietu statusa noteikšanai" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 24.nr.) 4., 5. un 6.punktā aizstāt vārdus "Valsts reformu ministrijai" un "Valsts reformu ministrija" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai" un "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija";

1.15. Ministru kabineta 1995.gada 28.marta noteikumu nr.62 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 53.nr.) 7.punktā aizstāt vārdus "Valsts reformu ministrijai" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai";

1.16. (Svītrots ar MK 07.05.1996. noteikumiem Nr.165);

1.17. Ministru kabineta 1995.gada 4. aprīļa rīkojuma nr.152 "Grozījumi Ministru kabineta 1993.gada 19.oktobra rīkojumā nr.70—r "Par trīspusējo darba devēju, valsts un arodbiedrību konsultatīvo padomi""(Latvijas Vēstnesis, 1995, 57.nr.) 2.punktā svītrot vārdus "Valsts reformu ministrijas valsts sekretārs".

2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

2.1. Ministru kabineta 1993.gada 18.novembra rīkojums nr.109—r "Par ministrijām nepieciešamajām darba telpām" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 116.nr.);

2.2. Ministru kabineta 1995.gada 3.janvāra lēmums nr.3. "Par Valsts reformu ministrijas nolikumu" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 3.nr.).

3. Noteikumi stājas spēkā ar 1995.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents M.Gailis

Valsts reformu ministre V. Tērauda
29.12.1996