Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 369

Rīgā 2024. gada 14. maijā (prot. Nr. 20 21. §)
Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu gājēju un velosipēdu ceļa būvniecības projekta īstenošanai gar valsts reģionālo autoceļu P76 "Aizkraukle–Jēkabpils" posmā no Salas ciema līdz Jēkabpilij

1. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt šādu nekustamo īpašumu daļas, kas nepieciešamas gājēju un velosipēdu ceļa būvniecības projekta īstenošanai gar valsts reģionālo autoceļu P76 "Aizkraukle–Jēkabpils" posmā no Salas ciema līdz Jēkabpilij 38,65.–42,57. km:

1.1. nekustamā īpašuma "Līči" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5686 002 0078) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5686 002 0840) 0,3016 ha platībā – Salas pagastā, Jēkabpils novadā;

1.2. nekustamā īpašuma "Mūsmājas-viens" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5686 002 0331) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5686 002 0834) 0,0244 ha platībā – Salas pagastā, Jēkabpils novadā;

1.3. nekustamā īpašuma "Vāverītes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5686 002 0032) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5686 002 0836) 0,0228 ha platībā – Salas pagastā, Jēkabpils novadā.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu daļām nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.2. izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu daļu pirkšanu, segt no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" 2024. gadam paredzētajiem līdzekļiem;

2.3. izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un zaudējumu kompensēšanu, segt no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" 2024. gadam paredzētajiem līdzekļiem.

Ministru prezidente E. Siliņa

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ ekonomikas ministrs V. Valainis
14.05.2024