Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 373

Rīgā 2024. gada 14. maijā (prot. Nr. 20 33. §)
Par apropriācijas pārdali

1. Atbalstīt apropriācijas pārdali 2024. gadam Veselības ministrijas budžeta programmu (apakšprogrammu) ietvaros starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 11 214 euro apmērā un palielināt apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā" 11 214 euro apmērā, palielinot pamatkapitālu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Lielstraupes pils", lai 2024. gadā nodrošinātu atlīdzības izmaksu valdei 8 114 euro apmērā, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 914 euro apmērā un norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem 1 186 euro apmērā.

2. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

Ministru prezidente E. Siliņa

Veselības ministrs H. Abu Meri
14.05.2024