Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 371

Rīgā 2024. gada 14. maijā (prot. Nr. 20 30. §)
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija"

1. Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 72. pantam atbalstīt apropriācijas pārdali 2024. gadam 30 624 242 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", tai skaitā:

1.1. 15 957 911 euro, lai daļēji segtu kompensējamo medikamentu izdevumu deficītu 2024. gadam un nodrošinātu medikamentozās ārstēšanas nepārtrauktību;

1.2. 5 319 444 euro, lai nodrošinātu samaksu par jauniem kompensējamiem medikamentiem;

1.3. 9 346 887 euro, lai nodrošinātu kompensācijas nosacījumu paplašināšanu kompensējamo zāļu sarakstā jau esošajiem medikamentiem.

2. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.

Ministru prezidente E. Siliņa

Veselības ministrs H. Abu Meri
14.05.2024