Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 46

Rīgā 2024. gada 11. aprīlī

Par grozījumiem Centrālās vēlēšanu komisijas 28.03.2024. lēmumā Nr. 39 "Par ārvalstīs pēc vēlētāju priekšlikumiem izveidoto Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju iecelšanu"

Centrālajā vēlēšanu komisijā 2024. gada 4. aprīlī ir saņemts priekšlikums par grozījumu vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvā, kas apstiprināts ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2024. gada 28. marta lēmumu Nr. 39 "Par ārvalstīs pēc vēlētāju priekšlikumiem izveidoto Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju iecelšanu".

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt grozījumus Centrālās vēlēšanu komisijas 2024. gada 28. marta lēmumā Nr. 39 "Par ārvalstīs pēc vēlētāju priekšlikumiem izveidoto Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju iecelšanu" un apstiprināt zemāk minētā vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvu:

Nr.

p.k.

Iecirkņa numurs

Atrašanās vieta

Iecirkņa adrese

1.

1093

Vācijas Federatīvā Republika

(Minhene)

Komisijas priekšsēdētāja Agnese Jirgensone

Komisijas sekretāre Endija Dzilna

Komisijas locekle Lāsma Timbere

Komisijas loceklis Jānis Caunītis

Komisijas locekle Anete Madžiņa

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Saulīte

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs

11.04.2024