Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 45

Rīgā 2024. gada 11. aprīlī

Par grozījumiem Centrālās vēlēšanu komisijas 28.03.2024. lēmumā Nr. 38 "Par Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs izveidoto 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju iecelšanu"

Centrālajā vēlēšanu komisijā 2024. gada 3. aprīlī ir saņemts Ārlietu ministrijas priekšlikums par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā, kas apstiprināts ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2024. gada 28. marta lēmumu Nr. 38 "Par Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs izveidoto 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju iecelšanu".

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt grozījumus Centrālās vēlēšanu komisijas 2024. gada 28. marta lēmumā Nr. 38 "Par Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs izveidoto 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju iecelšanu" un apstiprināt zemāk minētā vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvu:

Nr.
p.k.

Iecirkņa numurs

Atrašanās vieta

Iecirkņa adrese

1.

1038

Vēstniecība Nīderlandes Karalistē

Komisijas priekšsēdētājs Edgars Trumkalns

Komisijas sekretāre Renāte Krieviņa

Komisijas locekle Zaiga Korkrana

Komisijas locekle Elīna Cērpe

Komisijas locekle Natālija Burišina

Komisijas locekle Līva Kociņa

Komisijas locekle Helēna Deina Švanka

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Saulīte

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs

11.04.2024