Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 217

Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 19. §)
Par apropriācijas pārdali no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrības integrācijas fonda budžetu

1. Atbalstīt apropriācijas pārdali, kas nepārsniedz 4 443 120 euro, no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmu 05.00.00 "NVO atbalsta un sabiedrības saliedētības programma", lai nodrošinātu valsts budžeta finansētās programmas "Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem" projektu īstenošanu līdz 2024. gada 31. decembrim, tai skaitā:

1.1. 4 338 318 euro programmas projektu īstenošanai;

1.2. 104 802 euro programmas administrēšanai.

2. Sabiedrības integrācijas fondam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram 2024. gadā.

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.

Ministru prezidente E. Siliņa

Kultūras ministre A. Logina
28.03.2024