Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21. nr.; 2000, 15., 19. nr.; 2002, 24. nr.; 2004, 20. nr.; 2005, 14. nr.; 2007, 22. nr.; 2008, 23. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 112., 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2015, 127. nr.; 2018, 65., 132. nr.; 2020, 21., 102. nr.; 2021, 27. nr.; 2022, 197. nr.; 2023, 81. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt pārejas noteikumus ar 52. un 53. punktu šādā redakcijā:

"52. Uzņemot izglītojamos vispārējās vidējās izglītības programmā 2024./2025. mācību gadam, papildus šā likuma 39. panta otrajā daļā noteiktajam konkursa atlases kritērijam:

1) valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādes, tai skaitā valsts ģimnāzijas, ar dibinātāja atļauju ir tiesīgas rīkot iestājpārbaudījumus, lai atbilstoši valsts pamatizglītības standartam padziļināti izvērtētu izglītojamo zināšanas un prasmes arī mācību priekšmetos, kuros izglītojamie kārtojuši centralizētos eksāmenus;

2) valsts ģimnāzijas ar dibinātāja atļauju ir tiesīgas noteikt uzņemšanas kritērijus, arī nerīkojot iestājpārbaudījumus;

3) valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādes, kas nav valsts ģimnāzijas, ir tiesīgas ņemt vērā izglītojamo iepriekš iegūtajā izglītības dokumentā norādīto vidējo vērtējumu mācību priekšmetos, arī nerīkojot iestājpārbaudījumus;

4) pašvaldība, kuras teritorijā ir vairākas valsts ģimnāzijas, ir tiesīga rīkot vienotus iestājpārbaudījumus un noteikt vienotus uzņemšanas kritērijus, savukārt pašvaldības teritorijā esošās valsts ģimnāzijas ir tiesīgas papildus rīkot iestājpārbaudījumus tikai tajos mācību priekšmetos un papildus noteikt tikai tādus uzņemšanas kritērijus, kurus nav noteikusi pašvaldība.

53. Uzņemot izglītojamos vispārējās vidējās izglītības programmā 2024./2025. mācību gadam valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs, tai skaitā valsts ģimnāzijās, uz izglītojamiem, kuri nav kārtojuši centralizētos eksāmenus, attiecināms šo pārejas noteikumu 52. punkts, izņemot šā likuma 39. panta otrajā daļā noteikto konkursa atlases kritēriju."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 21. martā.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 27. martā

28.03.2024