Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 105

Rīgā 2024. gada 14. februārī (prot. Nr. 7 14. §)
Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 60. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 284 "Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība" 3. punktu palielināt apropriāciju izdevumiem Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma" 2024. gadā 2 326 195 euro apmērā, novirzot šim mērķim citu pašu ieņēmumu (maksājumi, kurus veic ārzemnieks, piesakoties termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai) naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri, tai skaitā:

1.1. 2 316 595 euro apmērā Latvijas dalības nodrošināšanai starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka";

1.2. 9600 euro apmērā Latvijas dalībmaksas nodrošināšanai Starptautiskajā Izstāžu birojā (Bureau International des Expositions – BIE).

2. Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas palielināšanu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, palielināt apropriāciju.

4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanu 2025.–2027. gadam Latvijas dalības nodrošināšanai starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka" 2025. gadā 3 252 545 euro apmērā un 2026. gadā 84 849 euro apmērā, kā arī iemaksai Starptautiskajā Izstāžu birojā (Bureau International des Expositions – BIE) 9600 euro apmērā katru gadu, novirzot šim mērķim citu pašu ieņēmumu (maksājumi, kurus veic ārzemnieks, piesakoties termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai) naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri.

Ministru prezidente E. Siliņa

Ekonomikas ministrs V. Valainis
14.02.2024