Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 96

Rīgā 2024. gada 13. februārī (prot. Nr. 7 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 14. panta trešo daļu
un Invaliditātes likuma 12. panta astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 198. nr.; 2017, 26. nr.; 2019, 255. nr.; 2021, 77. nr.; 2022, 220. nr.; 2023, 44. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 14. panta trešo daļu un Invaliditātes likuma 12. panta astoto daļu".

2. Izteikt 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. dati par ienākumu atbilstību ienākumiem, kas noteikti atbalsta saņemšanai Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gada plānošanas periodam (pašvaldība un periods, uz kuru noteikts statuss), izsniegtajiem pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektiem un atbalsta saņēmējiem, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu, lai nodrošinātu sniedzamā atbalsta administrēšanu un atbalsta saņēmēju identificēšanu, kā arī statistikas datu apkopošanu."

3. Papildināt ar 17.22. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.22. tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem biedrībai "Latvijas Nedzirdīgo savienība", biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība" vai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" ir līgumattiecības, - šo noteikumu 13.64.4. un 13.68. apakšpunktā minēto informāciju;".

4. Papildināt ar 17.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.23. valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti un surdotulka pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem biedrībai "Latvijas Nedzirdīgo savienība" vai biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība" ir līgumattiecības, - šo noteikumu 13.53. un 13.56. apakšpunktā minēto informāciju."

5. Papildināt ar 18.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.13. tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzējiem, ar kuriem biedrībai "Latvijas Nedzirdīgo savienība", biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība" vai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" ir līgumattiecības, - šo noteikumu 13.62., 13.63., 13.64., 13.66. un 13.67. apakšpunktā minēto informāciju;".

6. Papildināt ar 18.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.14. mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniedzējiem pacienta dzīvesvietā - šo noteikumu 13.64.4. un 13.68. apakšpunktā minēto informāciju;".

7. Papildināt ar 18.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.15. valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti un surdotulka pakalpojuma sniedzējiem, ar kuriem biedrībai "Latvijas Nedzirdīgo savienība" vai biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība" ir līgumattiecības, - šo noteikumu 13.51., 13.52., 13.54. ​​​​​​, 13.55. un 13.57. apakšpunktā ​​​​​​​ minēto informāciju."

8. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Šo noteikumu 13.5 un 13.6 punktā minētās informācijas ievadīšanu informācijas sistēmā biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība" uzsāk ar 2024. gada 1. aprīli, biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" - ar 2024. gada 1. jūliju, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" - ar 2024. gada 1. novembri. Līdz darbības uzsākšanai attiecīgos datus uzkrāj valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" un biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" datubāzēs."

9. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Šo noteikumu 15.23.2.1. un 15.25. apakšpunktā minēto informāciju, izmantojot datu apmaiņas risinājumu, atbalsta centri nodod bāriņtiesām, sākot ar 2024. gada 1. aprīli."

10. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Šo noteikumu 15.23., 15.23.2.1., 15.23.2.2. un 15.24. apakšpunktā minēto informāciju, izmantojot datu apmaiņas risinājumu, bāriņtiesas nodod atbalsta centriem, sākot ar 2024. gada 1. aprīli."

Ministru prezidente E. Siliņa

Labklājības ministrs U. Augulis

15.02.2024