Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 16

Rīgā 2024. gada 12. februārī

Par politiskās partijas "APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI" kandidātu saraksta reģistrēšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām

2024. gada 8. februārī Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi iesniedzējas:

politiskā partija "APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI" , reģ. Nr. 40008322687,

iesniegto kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām un konstatē, ka tas iesniegts, ievērojot Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma prasības.

Pamatojoties uz minēto un atbilstīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 14. panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

reģistrēt 2024. gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanām kandidātu sarakstu:

APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Saulīte

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs

12.02.2024